XXVI. Kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti v Košiciach

Slovenská oftalmologická spoločnosť a Očné oddelenie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, pripravili XXVI. Kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti, ktorý sa uskutočnil v dňoch 30. 9.–2. 10. 2021 v Košiciach.

Úvod kongresu tvorili odborné bloky, podporené spoločnosťami Novartis Slovakia s.r.o., Bayer spol. s r.o. a AbbVie s.r.o., ktoré sa týkali problematiky génovej terapie pre dedičné retinálne dystrofie a miesta a úlohy kortikostereoidov v liečbe ochorení sietnice spoločne so sympóziom spoločnosti Alcon, venovanom zdokonalenému svetu očnej chirurgie, či už ide o prístrojové vybavenie alebo liečbu presbyopie.

Piatkový odborný program sa venoval problematike rohovky, onkooftalmológii, problematike glaukómu, trendom v liečbe vekom podmienenej degenerácie makuly, katarakte a ochoreniam sietnice. Prezentovali sa porovnávania dlhodobých výsledkov pri dvoch rôznych typoch transplantácií rohovky, hovorilo sa o modernom dizajne sklerálnych šošoviek a ich využitie pri keratokonuse, možnosti spolupráce tkanivového zariadenia s oftalmologickými pracoviskami, o využití rohovkových nárezov na liečbu rohovkového astigmatizmu pri operácii sivého zákalu. Diskutovalo sa o problematike masívnej orbitálnej myiázy, o výskyte periokulárnych malígnych nádorov a ich recidovovaní po primárnej chirurgickej resekcii. Prezentovali sa informácie o transplantácii rohovky na Slovensku za posledných 10 rokov, o liečbe keratokonusu a keratoplastike a jej indikácii.

Odborníci neobišli ani tému transformácie zdravotníctva a čo čaká oftalmológov v najbližšej budúcnosti. V sobotu pokračoval kongres predstavením rozličných problematík v rámci sekcií Varia II. a Varia III. – hovorilo sa tu napríklad o skúsenostiach s diploptikou v liečbe strabizmu, o idiopatických sklérochoridálnych kalcifikáciách, liečbe atopickej dermatitídy a ochorení povrchu oka a ďalších.

V odbornej časti, venovanej problematike glaukómu, vystúpila so svojou prednáškou primárka Očného oddelenia UN LP MUDr. Barbora Horváthová s témou Nové odporúčania v diagnostike a liečbe glaukómu. Glaukóm je chronická progresívna neuropatia optického nervu a je jednou z najčastejších príčin slepoty vo svete. Chronicky prebiehajúce ochorenie sa prejavuje stratou vrstvy nervových vlákien, úbytkom neuroretinálneho lemu optického nervu a výpadkami v zornom poli.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie predstavuje glaukóm 12 percent prípadov slepoty; odhadovaná celosvetová prevalencia glaukómu s otvoreným uhlom (PGOU) je 3,5 percenta u ľudí vo veku 40 až 80 rokov a u glaukómu s uzavretým uhlom (PGZU) je 0,5 percenta. Počet ľudí s glaukómom sa má do roku 2040 zvýšiť na 112 miliónov. Rizikovými faktormi je zvýšený vnútroočný tlak (VOT), genetika (až 50% glaukomatikov má pozitívnu rodinnú anamnézu), ale tiež vek nad 40 rokov (u osôb nad 60 rokov je šesťkrát častejší), myopia, abnormalita zrážanlivosti krvi či systémová kardiovaskulárna hypotenzia.

Pokiaľ ide o liečbu, u PGOU je základná liečba medikamentózna – odporúča sa začať s monoterapiou, v prípade nedosiahnutia cieľového VOT je vhodná zmena na antiglaukomatiká inej skupiny s iným mechanizmom účinku. V prípade zlyhania monoterapie sa prechádza na kombinovanú terapiu, kde sa preferujú fixné kombinácie. Medzi nové produkty schválené Európskou liekovou agentúrou (EMA) patria inhibítory Rho kinázy s trojitým mechanizmom účinku – pôsobia na úrovni trabekulárnej trámčiny zvýšením odtoku komorovej vody, znižujú produkciu komorovej vody, znižujú episklerálny venózny tlak.


Trabekulektómia (TE) s použitím antifibrotických látok sa odporúča ako počiatočná chirurgická liečba PGOU; u niektorých pacientov s koexistujúcim glaukómom a kataraktou môže byť zvážená kombinovaná operácia glaukómu s fakoemulzifikáciou, alebo po sebe idúce chirurgické zákroky. Ako uviedla MUDr. Barbora Horváthová v závere svojej prednášky, v súbore pacientov s rôznymi formami glaukómového ochorenia po operácii katarakty doško k signifikantnému zníženiu hodnôt VOT, najväčší pokles bol zaznamenaný u steroidného glaukómu a PGOU.

„V niektorých prípadoch sme mohli pristúpiť k zníženiu počtu používaných antiglaukomatík, ani v jednom prípade nedošlo k zvýšeniu vnútroočného tlaku a sledované parametre ako zorné pole a RNFL zostali stabilizované. Operáciu katarakty môžeme považovať za súčasť liečebného protokolu u pacientov s rôznymi formami glaukómového ochorenia,“ konštatuje MUDr. Barbora Horváthová.

jps

Foto: UNLP
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *