Vyhlásenie SLK k falošným potvrdeniam lekárov a iných zdravotníkov

V médiách sa množia informácie o vystavovaní falošných potvrdení v súvislosti s COVID – 19. Množia sa otázky médií, a čo je potešiteľné, aj z radov poctivých lekárov, ako mieni postupovať SLK v týchto prípadoch. Ide o:

• lekárske správy o prekonaní choroby bez požadovaných dokladovaných náležitostí

• potvrdenia o negatívnych alebo pozitívnych testoch

• potvrdenia o dodržiavaní karantény, hoci osoba v karanténe nebola

• nepodložené potvrdenia o výnimke z nosenia rúšok

• potvrdenia v súvislosti so školskou dochádzkou a prípadnou OČR rodiča

• iné potvrdenia

Slovenská lekárska komora uvedené falšovanie odsudzuje, súčasne žiada kompetentných v záujme ostatných lekárov o odpoveď alebo upresnenie:

• Na úrovni Úradu verejného zdravotníctva je nutné jednoznačne zverejniť, či izolovaný pozitívny antigénový test bude trvale zaznamenaný (NCZI) ako asymptomatická choroba bez ohľadu na pracovisko, ktoré realizuje test a bez ohľadu na pravosť dokumentácie

• Jednoznačne je nutné zverejniť, či neoprávnené uskutočnenie testov je trestný čin alebo priestupok a či jeho s k u t o č n e prítomná pozitivita / negativita je akceptovateľná pre vystavenie PN, OČR, pre vstup na pracovisko a pod. (niektorí lekári robia sériovo testovanie bez odsúhlasenia Úradom verejného zdravotníctva a odsúhlaseným výrobcom testu)

• Je nutné upresniť, d o k e d y je oprávnená PN a OČR vydaná „nefalšujúcim“ lekárom na základe falošného potvrdenia testu.

Pandémia nemení zákonný postup prítomný už v minulosti pri falšovaní zdravotníckych dokladov:

1. Ak ide o trestný čin, riešenie zákonným postupom orgánmi mimo pôsobnosti SLK

2. Ak ide o priestupok, riešenie podľa charakteru previnenia na úrovni okresných úradov alebo regionálnych úradov verejného zdravotníctva

3. Slovenská lekárska komora bude riešiť každé previnenia z hľadiska etiky a z hľadiska svojich ďalších kompetencií voči členom SLK, s obmedzenými kompetenciami aj voči registrovaným lekárom- nečlenom SLK za predpokladu:

• podnet obsahuje konkrétny popis previnenia a menovite a adresne uvádza lekára, ktorý sa mal previniť

• podávateľ podnetu nebude anonymný (meno a kontakt – na žiadosť podávateľa podnetu nezverejňujeme).

4. Slovenská lekárska komora pri zachovaní vyššie uvedených predpokladov postúpi, ak nejde o jej kompetencie, oznámenie iným orgánom alebo inštitúciám. Toto vyhlásenie je definitívne platné dovtedy, kým si zmena okolností alebo zákonných podmienok nevyžiada vydanie nového vyhlásenia SLK v tejto veci.

Zdroj: Prezident SLK, MUDr. Pavel Oravec 29.11.2021

Foto: People photo created by jcomp – www.freepik.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *