Žiaden z medicínskych odborov sa bez rádiológie nezaobíde

Práca rádiológov je pred očami pacientov viac-menej skrytá a málokto z nás vie, čo všetko sa v  jej náplni skrýva. Ich úloha v zdravotníctve je však nezastupiteľná. Ako rádiodiagnostika fungovala v minulosti a ako je to dnes, čo všetko práca rádiológa obnáša a aké sú aktuálne novinky v tomto odvetví, nám porozprával primár Rádiodiagnostického oddelenia Nemocnice AGEL Handlová MUDr. Richard Zachar.

Rádiológ, nielen v handlovskej nemocnici, vykonáva špecializované pracovné činnosti a v liečebno-preventívnej starostlivosti sa zaoberá vyšetrovaním chorobných stavov pomocou ionizačného žiarenia alebo iným vlnením, napr. ultrazvukom či magnetickou rezonanciou. Okrem diagnostiky sú neoddeliteľnou súčasťou jeho práce aj postupy spojené s liečebnými výkonmi. Vysoko efektívne sú v tejto oblasti najmä terapeutické postupy používané v intervenčnej rádiológii. ,,Úlohou rádiológa je rýchle a presné určenie chorobného stavu a podrobné zobrazenie anatomických štruktúr, sledovanie rozsahu ochorenia a jeho reakcie na liečbu,“ vysvetľuje primár Zachar.

Rozvoj technológií podľa neho neobchádza ani túto oblasť medicíny, za posledné roky prešla rádiodiagnostika mnohými zmenami. ,,Personalizáciu vyšetrení a automatizáciu považujem za budúce trendy v rádiológii. Automatizácia podstatne zjednodušuje postupy, aby ich zvládli aj menej skúsení lekári. Bude prínosom nielen pre regionálne nemocnice. Samotný čas skenovania a kvalita obrázkov už dnes nie sú hlavným problémom. Očakávame zjednodušenie vyšetrení, aby pacient nemal nepríjemný zážitok a zdravotníci sa mu mohli viac venovať. Zároveň potrebujeme prístroje, ktorých obsluhu zvládne aj menej skúsený tím, pretože dopyt po CT vyšetreniach prudko rastie a nemocnice nedisponujú stovkami vysokošpecializovaných odborníkov. To spôsobuje predlžovanie čakacích lehôt,“ opisuje MUDr. Richard Zachar. Veľkým rozdielom oproti minulosti je, že súčasné moderné prístroje, v porovnaní s prístrojovou technikou v minulosti, emitujú len minimálne dávky ionizačného žiarenia potrebného k vykonaniu požadovaného diagnostického vyšetrenia. Rádiológovia pracujúci s ionizačným žiarením sú neustále monitorovaní dozimetrami, ktoré merajú dávky absorbovaného žiarenia a dbá sa na to, aby neboli v žiadnom prípade prekročené nad prípustné hodnoty. Špeciálne prehliadky preto nie sú potrebné.

Počet rádiologických výkonov rastie najmä na CT a MR pracoviskách. ,,Vysoký počet vyšetrení je i na USG pracoviskách, ale vyšetrenie touto modalitou sa už považuje za bežný štandard. Potreba rádiológov v zdravotníctve stúpa. Väčšina mladých absolventov má „veľké oči“, chce akčný odbor, kde bude holými rukami zachraňovať životy, preto majú tendenciu vyberať si najmä chirurgické odbory. O rádiológii uvažuje máloktorý z nich, možno pre dlhodobo vžitú predstavu práce rádiológa, ktorá zahrňuje len nudné, nezáživné prezeranie RTG snímok. Tak to však nie je, doba sa zmenila a  v súčasnosti, vďaka využitiu rôznych modalít, sa žiaden z medicínskych odborov bez rádiológie, či už na úrovni diagnostiky alebo terapie, nezaobíde,“ dodáva primár handlovskej rádiodiagnostiky.

Zdroj, foto: AGEL SK, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *