Ministerstvo zdravotníctva vymenovalo novú Vedeckú radu na podporu rozvoja biomedicínskeho výskumu

Ministrovi zdravotníctva SR Vladimírovi Lengvarskému bude odo dnes vo vedeckých inováciách opäť radiť unikátna skupina slovenských a medzinárodných odborníkov.

Niet pochybností, že v modernej spoločnosti v rezorte zdravotníctva sú výskum, vývoj a inovácie nevyhnutnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti. O tom, že veda je nástrojom, ktorý prináša riešenia pre rôzne situácie v histórii ľudstva, sa presviedčame aj v práve prebiehajúcej pandémii COVID-19.

K dnešnému dňu, 1. decembru 2021,  bola  vymenovaná Vedecká rada Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá bude  napomáhať vedeniu ministerstva v tom, aby systém poskytovania zdravotnej starostlivosti mohol byť neustále dopĺňaný najnovšími vedeckými poznatkami a aby slovenskí pacienti mali prístup k najmodernejšej liečbe. Posudzovanie biomedicínskych a klinicky orientovaných projektov patrí k jednej z mnohých úloh Vedeckej rady MZ SR, ktorú tvoria špičkoví slovenskí a medzinárodní experti,  nositelia mnohých ocenení, reprezentanti prestížnych klinických pracovísk, ako aj vzdelávacích medicínskych inštitúcií.

Za predsedu Vedeckej rady MZ SR je vymenovaný prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD., prednosta II. Neurologickej kliniky Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Kompletný zoznam členov Vedeckej rady MZ SR je zverejnený  na: https://www.health.gov.sk/?mzsr-vedecka-rada.

Tím odborníkov vytvára unikátnu platformu zameranú na systémovú podporu rozvoja aplikovaného výskumu v zdravotníctve. Cieľom je zdravšia spoločnosť.

Zdroj: MZ SR, TS

Obrázok: Gerd Altmann z Pixabay
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *