Vyhlásenie SLK v súvislosti s výmazmi z Obchodného registra

Slovenská lekárska komora dostala v poslednom čase viacero informácií ohľadom ambulancií, u ktorých došlo vďaka zrejme drobným administratívnym chybám k výmazu z obchodného registra bez toho, aby o tom bol zdravotný poskytovateľ (ambulancia, subjekt) informovaný. Podľa našich informácií sa tento problém týka viacerých ambulancií všeobecných lekárov či špecialistov. Stalo sa tak na základe ustanovení §768 písm. s zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení účinnom od 1.10.2020, keď obchodné registre bez predchádzajúcej výzvy vymazali z obchodného registra spoločnosti, ktoré si od roku 2009 nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro.

Nakoľko podľa zistení SLK sa táto vec dotkla aj obchodných spoločností prevádzkujúcich zdravotnícke zariadenia, v dôsledku čoho nie je možné zdravotnícke zaradenia týchto spoločností ďalej prevádzkovať, dovoľujeme si majiteľov obchodných spoločností vyzvať, aby si skontrolovali, či nedošlo k výmazu ich obchodnej spoločnosti z obchodného registra. V praxi to totiž znamená, že daná ambulancia, poskytovateľ, nemôže naďalej poskytovať zdravotnú starostlivosť svojim pacientom.

Problémom je, že poskytovateľ sa o tejto skutočnosti väčšinou nedozvie, alebo sa dozvie iba náhodne (v prípade jednej ambulancie to bol telefonát zo zdravotnej poisťovne, aby lekár ukončil zdravotné poistenie svojim zamestnancom, nakoľko zamestnávateľ bol zrušený). Realita je potom taká, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – lekár – naďalej prevádzkuje ambulanciu, vypisuje lieky, vyšetruje pacientov – a to v domnienke, že má platné povolenie na podnikanie. Vystavuje sa tak zbytočným problémom a možným sankciám.

Chceli by sme preto v tejto súvislosti vyzvať lekárov, aby si prekontrolovali svoje potvrdenia a výpisy z obchodného registra a prekontrolovali tak platnosť svojich povolení na podnikanie. Zároveň by sme však chceli vyzvať kompetentné orgány, aby v tejto veci podnikli kroky, ktoré by podobným nepríjemnostiam pre lekárov zabránili.

Slovenská lekárska komora chápe, že neznalosť zákona neospravedlňuje a že každý podnikateľský subjekt je povinný dodržiavať zákony, nariadenia a vyhlášky, ktoré štát stanoví, a niesť za ich prípadné neplnenie aj zodpovednosť, ale na druhej strane si myslíme, že práve v dnešnej covidovej dobe by prístup štátnych inštitúcií – najmä ak ide o ambulancie lekárov, ktorých máme žalostne málo – mohol byť aspoň trochu ústretovejší.

Namiesto hroziacich sankcií by možno stačilo vopred viac komunikovať a nehádzať lekárom, ktorí často s vypätím posledných fyzických aj finančných síl prevádzkujú svoje ambulancie, polená pod nohy. Slovenská lekárska komora už prostredníctvom svojich organizačných zložiek – sekretariátov na celoslovenskej i regionálnej úrovni – informuje lekárov, zisťuje rozsah a počet dotknutých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, a ak došlo k výmazu spoločnosti poskytujúcej zdravotnú starostlivosť z obchodného registra, poskytuje pomoc pri ďalšom postupe.

Zdroj: Slovenská lekárska komora, Bratislava, 1.12.2021

Foto: People photo created by jcomp – www.freepik.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *