Stanovisko konzília odborníkov k prerušovaniu prezenčnej výučby na školách

Konzílium plne podporuje kroky regionálnych hygienikov vo vzťahu k prerušovaniu prezenčnej výučby na školách.

Konzílium si uvedomuje problémy, ktoré spôsobuje prerušovanie prezenčnej výučby. Zároveň vníma
katastrofickú epidemiologickú situáciu, kolaps nemocníc a strach rodičov o zdravie svojich detí.

Právo na vzdelanie je nesmierne dôležité, no právo na život a zdravie je ešte dôležitejšie. Dnes
nemáme k dispozícii žiadne ideálne riešenia. Krátkodobé prerušenie prezenčnej výuky sme sami
navrhovali pred dvoma týždňami. Malo trvať sedem pracovných dní a malo byť celoplošné. Žiadna
trieda sa totiž dnes nedá označiť ako úplne bezpečná. Deti a mladí ľudia sú najsilnejším vektorom
šírenia nákazy. Cieľom nášho návrhu bolo znížiť prenos nákazy medzi nimi a následný prenos do
staršej populácie, ktorá má väčší podiel prípadov končiacich hospitalizáciou a úmrtím.


Odmietnutie nášho návrhu situáciu zlepšiť nepomohlo. Naopak, naďalej sa zhoršuje. Preto plne
podporujeme rozhodnutia regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktoré v súčinnosti s orgánmi
miestnej samosprávy pristupujú k nevyhnutným krokom. Regionálni hygienici poznajú situáciu na
lokálnej úrovni a je ich povinnosťou a poslaním prijímať všetky opatrenia potrebné na záchranu
ľudských životov, vrátane krátkodobého preventívneho prerušovania prezenčnej výučby.


Zdroj: Konzílium odborníkov

Foto: morhamedufmg z PixabayPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *