Po pozitívnom výsledku RT-PCR testu vzniká nárok na Digitálny COVID preukaz EÚ o prekonaní ochorenia COVID-19

Na stránke www.korona.gov.sk má verejnosť možnosť požiadať o testovanie RT-PCR či antigénovým testom. Pri podozrení na ochorenie COVID-19 odporúča Národné centrum zdravotníckych informácií využiť možnosť testovania sa RT-PCR testami, pretože po pozitívnom výsledku vzniká automaticky nárok na Digitálny COVID preukaz EÚ o prekonaní ochorenia COVID-19.

Digitálny COVID preukaz EÚ o prekonaní ochorenia COVID-19 možno stiahnuť aj deťom do 12 rokov a platí v období najviac 180 dní po doručení SMS správy s pozitívnym výsledkom RT-PCR testu. Ľudia si ho dokážu stiahnuť prostredníctvom portálu korona.gov.sk, a to spravidla až 12. deň po doručení SMS správy s pozitívnym výsledkom RT-PCR testu.

Pri objednávaní sa na RT-PCR test a označovaní jednotlivých symptómov je dôležité, aby žiadatelia vyplnili formulár pravdivo a uviedli všetky príznaky, ktoré pociťujú. Rovnako dôležité je pravdivo uviesť všetky skutočnosti podľa inštrukcií vo formulári (napr. kontakt s pozitívne testovanou osobou, typ kontaktu a pod.).

Na základe posúdenia klinických príznakov, podľa aktuálne platných nariadení, sa automaticky pridelí najbližší možný termín testovania, a to v čo najbližšom okolí zadanej adresy. Zadať sa môže nielen adresa trvalého pobytu, ale ak sa práve nezhoduje s miestom, kde sa osoba nachádza, má možnosť zadať aj adresu prechodného pobytu. Testovanie bude pridelené čo najbližšie k tejto adrese. Ďalší spôsob, ako sa dať bezplatne otestovať RT-PCR testom je mať pozitívny antigénový test. Ten sa môže verifikovať aj následným vykonaním RT-PCR testu, ktorý je v tomto prípade tiež
hradený z verejného zdravotného poistenia

Zdroj, obrázok: NCZI, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *