Poslanci majú možno poslednú šancu udržať sestry a pôrodné asistentky na Slovensku

𝗕𝗿𝗮𝘁𝗶𝘀𝗹𝗮𝘃𝗮, 𝟴. 𝟭𝟮. 𝟮𝟬𝟮𝟭. 𝗦𝗹𝗼𝘃𝗲𝗻𝘀𝗸𝗮́ 𝗸𝗼𝗺𝗼𝗿𝗮 𝘀𝗲𝘀𝘁𝗶𝗲𝗿 𝗮 𝗽𝗼̂𝗿𝗼𝗱𝗻𝘆́𝗰𝗵 𝗮𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗲𝗸 𝘃𝘆𝘇𝘆́𝘃𝗮 𝗩𝗹𝗮́𝗱𝘂 𝗦𝗥 𝗮 𝗽𝗼𝘀𝗹𝗮𝗻𝗰𝗼𝘃 𝗡𝗥 𝗦𝗥, 𝗮𝗯𝘆 𝗽𝗿𝗶 𝗿𝗼𝗸𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶́ 𝗼 𝘀̌𝘁𝗮́𝘁𝗻𝗼𝗺 𝗿𝗼𝘇𝗽𝗼𝗰̌𝘁𝗲 𝗻𝗮 𝗿𝗼𝗸 𝟮𝟬𝟮𝟮 𝘃𝘆𝘂𝘇̌𝗶𝗹𝗶 𝗽𝗼𝘀𝗹𝗲𝗱𝗻𝘂́ 𝘀̌𝗮𝗻𝗰𝘂 𝘀𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘇𝗼𝘃𝗮𝘁̌ 𝗽𝗼𝗰̌𝘁𝘆 𝘀𝗲𝘀𝘁𝗶𝗲𝗿 𝗮 𝗽𝗼̂𝗿𝗼𝗱𝗻𝘆́𝗰𝗵 𝗮𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗲𝗸 𝗻𝗮 𝗦𝗹𝗼𝘃𝗲𝗻𝘀𝗸𝘂. 𝗢𝗯𝗿𝗮𝗰𝗶𝗮𝗺𝗲 𝘀𝗮 𝗻𝗮 𝗽𝗼𝘀𝗹𝗮𝗻𝗰𝗼𝘃 𝗡𝗥 𝗦𝗥 𝘃 𝗺𝗲𝗻𝗲 𝘁𝗮𝗸𝗺𝗲𝗿 𝟰𝟬 𝟬𝟬𝟬 𝘀𝗲𝘀𝘁𝗶𝗲𝗿 𝗮 𝗽𝗼̂𝗿𝗼𝗱𝗻𝘆́𝗰𝗵 𝗮𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗲𝗸, 𝗼𝗯𝗰̌𝗮𝗻𝗼𝘃 𝘁𝗼𝗵𝘁𝗼 𝘀̌𝘁𝗮́𝘁𝘂, 𝗮𝗹𝗲 𝗮𝗷 𝗼𝘀𝘁𝗮𝘁𝗻𝘆́𝗰𝗵 𝘇𝗮𝗺𝗲𝘀𝘁𝗻𝗮𝗻𝗰𝗼𝘃 𝘇𝗱𝗿𝗮𝘃𝗼𝘁𝗻𝗶́𝗰𝘁𝘃𝗮, 𝗸𝘁𝗼𝗿𝘆́𝗺 𝗻𝗶𝗲 𝗷𝗲 𝗹̌𝗮𝗵𝗼𝘀𝘁𝗮𝗷𝗻𝗮́ 𝘀𝗶𝘁𝘂𝗮́𝗰𝗶𝗮 𝘃𝗼 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶́ 𝘇𝗱𝗿𝗮𝘃𝗼𝘁𝗻𝗲𝗷 𝘀𝘁𝗮𝗿𝗼𝘀𝘁𝗹𝗶𝘃𝗼𝘀𝘁𝗶 𝗦𝗹𝗼𝘃𝗲𝗻𝘀𝗸𝗲𝗷 𝗿𝗲𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗸𝘆, 𝗮𝗯𝘆 𝗻𝗲𝘇𝗮𝗯𝘂𝗱𝗹𝗶 𝗻𝗮 𝗼𝗯𝗲𝘁𝘂 𝘀𝗲𝘀𝘁𝗶𝗲𝗿 𝗮 𝗽𝗼̂𝗿𝗼𝗱𝗻𝘆́𝗰𝗵 𝗮𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗲𝗸 𝘃 𝘁𝘆́𝗰𝗵𝘁𝗼 𝘁̌𝗮𝘇̌𝗸𝘆́𝗰𝗵 𝗰̌𝗮𝘀𝗼𝗰𝗵. 𝗠𝘆 𝘀𝗺𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗴𝗼𝘃𝗮𝗹𝗶 𝗻𝗮 𝗩𝗮𝘀̌𝗲 𝘃𝘆́𝘇𝘃𝘆 𝗼 𝗽𝗼𝗺𝗼𝗰 𝗼𝗸𝗮𝗺𝘇̌𝗶𝘁𝗲 𝗮 𝘁𝗼𝘁𝗼 𝗼𝗰̌𝗮𝗸𝗮́𝘃𝗮𝗺𝗲 𝘁𝗲𝗿𝗮𝘇 𝗼𝗱 𝗩𝗮́𝘀. 𝗩𝘆𝗽𝗼𝗰̌𝘂𝗷𝘁𝗲 𝗻𝗮𝘀̌𝗲 𝗽𝗼𝘇̌𝗶𝗮𝗱𝗮𝘃𝗸𝘆 𝗮 𝗽𝗼𝗺𝗼̂𝘇̌𝘁𝗲 𝗻𝗮́𝗺 𝘇𝗮𝗰𝗵𝗿𝗮́𝗻𝗶𝘁̌ 𝘀𝗹𝗼𝘃𝗲𝗻𝘀𝗸𝗲́ 𝘇𝗱𝗿𝗮𝘃𝗼𝘁𝗻𝗶́𝗰𝘁𝘃𝗼, 𝗸𝘁𝗼𝗿𝗲́ 𝗯𝗲𝘇 𝗻𝗮́𝘀 𝗻𝗲𝗯𝘂𝗱𝗲 𝗲𝘅𝗶𝘀𝘁𝗼𝘃𝗮𝘁̌.

Návrh štátneho rozpočtu v predloženom znení je pre nás ďalším signálom, že súčasná vláda nemá záujem na spravodlivom ohodnotení našej práce. Pritom nespokojnosť zdravotníkov narastá, pretože nás je málo, sme preťažení a slabo ohodnotení. Obávame sa, že nám sestry a pôrodné asistentky, či ostatní zdravotnícki pracovníci, budú naďalej odchádzať do zahraničia, možno aj vo väčšom počte, než je tomu teraz aj kvôli slabému finančnému ohodnoteniu.

Naše mzdy sú dlhodobo 20 % pod priemerom mzdy v národnom hospodárstve, práca sestry a pôrodnej asistentky na Slovensku je podhodnotená, odmeňovanie nezodpovedá náročnosti pracovných činností. Dovolíme si pripomenúť, že štátny rozpočet úzko súvisí aj s naplnením požiadaviek sestier a pôrodných asistentiek na zvýšenie platov, ktoré vo svojom programovom vyhlásení vláda avizovala. Návrh SK SaPA na zvýšenie miezd sestier a pôrodných asistentiek sme predložili súčasnému ministrovi zdravotníctva v lete tohto roku:

Základná zložka mzdy SaPA Zákon č. 578/2004 Z.z. a navrhované zmeny SKSaPA

S/PA s odbornou spôsobilosťou 1,3 / 1419,6 €

S/PA s certifikátom 1,35 / 1474,2 €

S/PA so špecializáciou 1,45 / 1583,4 €

S/PA s pokročilou praxou 1,5 / 1638,0 €

Časová postupnosť. Navýšenie základnej zložky mzdy o 5 % každých 5 rokov odbornej praxe, maximálne do výšky 20 %.

Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek ohrozuje starostlivosť a bezpečnosť pacientov. V súčasnosti je priemerný počet sestier na 1 000 obyvateľov v krajinách OECD 8,7, na Slovensku sme mali v roku 2014 5,9 sestry na 1 000 obyvateľov, dnes je to 5,4 sestry na 1 000 obyvateľov. Vekový priemer sestier je 48 rokov. Dostali sme sa do stavu, kedy nám chýba takmer 15 000 sestier. Od 1. 1. 2021 do 8. 12. 2021 sme prišli o ďalších 931 sestier a pôrodných asistentiek, plus 778 sestier a pôrodných asistentiek požiadalo o dlhodobé prerušenie výkonu povolania. Od začiatku pandémie sme prišli o 1 842 sestier a pôrodných asistentiek.

Pre dobré fungovanie zdravotníctva musíme investovať do zdravotníckych pracovníkov. Musíme investovať do vzdelávania a zamestnávania väčšieho množstva zdravotníckych pracovníkov, aby sme zabezpečili prístup každej matky, dieťaťa, študenta, rodiča a starého rodiča k bezpečným zdravotníckym službám. Musíme investovať do spravodlivých platov a ochrany pracovníkov v zdravotníctve a starostlivosti. Musíme investovať do pracovnej sily v zdravotníctve, ktorá pomôže celému systému zotaviť sa aj po odznení pandémie.

Je poľutovaniahodné, že zo strany vlády ešte neboli podniknuté všetky potrebné kroky na zlepšenie pracovných podmienok sestier a pôrodných asistentiek, ako najväčšej skupine zdravotníckych pracovníkov. Keď štát a spoločnosť žiadajú sestry a pôrodné asistentky o pomoc, ony hneď reagujú. Keď však sestry a pôrodné asistentky žiadajú zlepšiť ohodnotenie, nikdy nie je správny čas, nie sú zdroje a ani vôľa na riešenie. Niet sa čo čudovať, že si nevieme udržať zdravotníkov na Slovensku, ak po prechode iba pár kilometrov od našich hraníc sa k nám správajú s úctou a rešpektom, vedia nás oceniť a máme vytvorené tie najlepšie podmienky pre prácu s dostatočným množstvom pomôcok, materiálu a podpory.

Vyzývame Vládu SR a poslancov NR SR, aby z vyššie uvedených dôvodov nehlasovali za návrh štátneho rozpočtu tak, ako ho navrhuje vláda, ale prijali taký rozpočet, ktorý prinesie priestor na dlho očakávané primerané platové ohodnotenie sestier a pôrodných asistentiek, ako aj ostatných zdravotníckych pracovníkov. Je najvyšší čas, aby ako zástupcovia občanov uznali prínos sestier a pôrodných asistentiek, venovali im adekvátnu pozornosť a neboli hluchí a slepí voči ich požiadavkám. Je to možno posledná možnosť, ako zvrátiť tento stav.

𝙊𝙩𝙫𝙤𝙧𝙚𝙣𝙮́ 𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙗𝙤𝙡 𝙯𝙖𝙨𝙡𝙖𝙣𝙮́ 𝙥𝙧𝙚𝙙𝙨𝙩𝙖𝙫𝙞𝙩𝙚𝙡̌𝙤𝙢 𝙑𝙡𝙖́𝙙𝙮 𝙎𝙍, 𝙥𝙤𝙨𝙡𝙖𝙣𝙘𝙤𝙢 𝙉𝙍 𝙎𝙍 𝙖 𝙢𝙚́𝙙𝙞𝙖́𝙢

Zdroj, foto: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Facebook
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *