SLK k aktuálnej epidemiologickej situácii

V najbližšom období nikto nie je schopný presne určiť priebeh pandémie COVID – 19. Dva roky doterajších skúseností však umožňujú predpokladať:

• Pandémia bude sezónne kolísať, naučíme sa počítať jej ďalšie vlny

• Pandémia sa časom zmení na epidémiu rôznej intenzity, rôzneho mikro- a makro- teritoriálneho rozsahu z celosvetového hľadiska

• Vírus bude naďalej mutovať na formy rôznej virulencie (omikron) a bude vyžadovať neustále úpravy očkovacích látok.

Následkami uvedeného bude :

• Získanie kolektívnej imunity

• Narastanie vedeckých poznatkov o chorobe

• Neustále zlepšovanie epidemiologických postupov

• Neustála úprava očkovacích látok

• Vývoj nových a ľahšie aplikovateľných liekov

• Lepšie a účelnejšie zvládnutie súvisiacich sociálnych a ekonomických problémov

• Menší mediálny a skupinový záujem o neustále sa opakujúce problémy a témy.

Naučíme sa s chorobou COVID – 19 žiť tak ako s inými globálnymi problémami – s ozónovou dierou, chorobou šialených kráv, AIDS-om. Vývoj bude prirodzený, daný stav bude akceptovaný postupným prispôsobením ľudí. História je opakovane dôkazom takýchto adaptácií.

O horeuvedenom sme presvedčení. Zároveň sme však presvedčení, že cielený prístup umožní tento proces urýchliť, znížiť súčasné sociálne napätie, a čo je pre nás lekárov najdôležitejšie:

• zmierniť utrpenie chorých

• znížiť počet mŕtvych

• umožniť normálne fungovanie „bielej“ medicíny – starostlivosti o „necovidových“ pacientov

• zmenšiť pracovnú a psychickú záťaž veľkej časti lekárov, sestier a ostatných zdravotníkov

• odmietať nepodložené tvrdenia – hoaxy – predovšetkým z radov lekárov

• pokojne a s nadhľadom, bez konfrontácií a pseudokonfrontácií sa sústrediť na realizáciu závažných organizačných zmien v zdravotníctveV nasledujúcom období je potrebné :

• využiť všetky možnosti na zvýšenie zaočkovanosti obyvateľstva

• rešpektovať uznesenie Snemu SLK zo dňa 2.10.2021, z ktorého opäť zdôrazňujeme a) jednoznačnú podporu očkovania b) akceptovanie všetkých odborných odporúčaní v súvislosti s COVID-19 c) zdržanie sa šírenia dezinformácií a nepodložených správ ohľadne choroby a očkovania proti COVID-19

• očkovanie treťou (perspektívne pravdepodobne každoročne ďalšou) dávkou, prednostne u rizikových skupín obyvateľstva

• očkovanie všetkých vekových kategórií obyvateľov všetkými dávkami

• prísne dodržiavanie zásad ROR ( rúška, odstup, dezinfekcia rúk) v interiéroch a exteriéroch, v prípade sezónneho ústupu reagovať rýchlejšie a uvoľniť opatrenia

• lockdown je na celom svete účinným, ale len krátkodobým nástrojom, podporujeme preto len jeho plne zdôvodnené a krátkodobé zavedenie

• pri uvoľňovaní zákazov a opatrení žiadame uprednostniť:

a) zaočkovaných občanov (samozrejme pri rešpektovaní neočkovaných zo zdravotných dôvodov, ktoré sa opierajú o stanoviská odborných spoločností ). Zaočkovaných je možné z objektívnych dôvodov akéhokoľvek druhu držať v kratšej spoločenskej izolácii ako dobrovoľne neočkovaných občanov

b) skupiny najmenej ohrozených a skupiny najmenej iných ľudí ohrozujúcich (deti a pod.)

c) operatívne pri sprísnení a uvoľňovaní opatrení brať do úvahy závažnosť priebehu epidémie podľa typov mutácií vírusu

• viac využívať negatívnu finančnú stimuláciu, ktorá sa v mnohých európskych štátoch ukazuje účinnejšou ako pozitívna finančná stimulácia – to znamená finančnú spoluúčasť pri prevencii (testovaní) tých ľudí, ktorí dobrovoľne

a) ohrozujú seba a svoje okolie odmietaním očkovania

b) pri infikovaní sa (a vysokej pravdepodobnosti ťažšieho priebehu ochorenia) obsadením lôžok nemocníc nepriamo bránia právam pacientov s inými chorobami liečiť sa

• zapojíme sa do náročnej diskusie o povinnom očkovaní obyvateľstva – zatiaľ sme však nevyčerpali všetky možnosti dobrovoľného očkovania

• zapojíme sa do diskusie o spoluúčasti neočkovaných pacientov pri liečbe COVID-u a o prípadných regresných postupoch v tejto súvislosti.

Slovenská lekárska komora sa bude opakovane vyjadrovať k epidemickej situácii, hľadať a podporovať z nášho pohľadu pre dané obdobie najefektívnejšie a dostupné riešenia.

Rada Slovenskej lekárskej komory, 15.12.2021

Zdroj, foto: SLK, Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *