Všetko, čo je dôležité vedieť o PIMS

 

V Bratislave 17. decembra 2021  – V Národnom ústave detských chorôb lekári sledujú zvýšený počet pacientov s pediatrickým zápalovým multisystémovým syndrómom (PIMS). Počas celej prvej a druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19 bolo v NÚDCH hospitalizovaných celkovo 14 takýchto detí, od polovice októbra 2021 sa už lekári starali o ďalších 8 detí s výrazným nárastom výskytu za posledné dva týždne. Na najčastejšie otázky rodičov odpovedá doc. MUDr. Tomáš Dallos, PhD., detský reumatológ Detskej kliniky (DK) LF UK a NÚDCH.

Ak sa u dieťaťa potvrdí ochorenie PIMS, je potrebné dieťa hospitalizovať?

,,PIMS-TS/MIS-C je potenciálne veľmi závažné ochorenie, preto sú spravidla všetci pacienti hospitalizovaní. V NÚDCH sú všetci akútni pacienti ošetrovaní ev. prijímaní na ďalšie oddelenia cez Oddelenie urgentného príjmu (OUP). A následne podľa závažnosti aktuálneho klinického stavu, ev. ešte pretrvávajúcej pozitivity SARS-CoV2 PCR testu, sa tieto deti prijímajú na oddelenia Detskej kliniky LF UK a NÚDCH resp. na pracovisko R2 určené pre pozitívnych pacientov a v najzávažnejších stavoch na Detskú kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny (DKAIM) NÚDCH. Tieto oddelenia preberajú aj pacientov z iných pediatrických pracovísk z okolia Bratislavy. Keďže klinický stav dieťaťa s PIMS-TS/MIS-C sa môže rýchlo meniť, všetky zainteresované pracoviská úzko spolupracujú, aby bola pre dieťa vždy zabezpečená optimálna starostlivosť. Na starostlivosti o tieto deti sa okrem pediatrov a lekárov intenzívnej medicíny podieľajú aj neurológovia, chirurgovia, rádiológovia aj naše laboratóriá. Závažnosť priebehu PIMS-TS/MIS-C je u konkrétneho dieťaťa nepredvídateľná a klinický stav sa môže náhle zhoršiť. Preto každé dieťa, u ktorého vznikne podozrenie na PIMS-TS/MIS-C, by malo byť hospitalizované na oddelení, z ktorého je možný bezodkladný preklad na pracovisko intenzívnej medicíny.

Akú sú príznaky PIMS?

,,Vzhľadom na široké spektrum príznakov, ktoré sa pri PIMS-TS/MIS-C môžu vyskytnúť v rôznom poradí a intenzite, je rozpoznanie ochorenia vo včasnom štádiu veľmi problematické. V prípade, že sa u dieťaťa klinický stav zhoršuje alebo typicky vyvíja, môže byť potrebné Urgentný príjem navštíviť aj opakovane v priebehu niekoľkých dní. Všetky deti s PIMS-TS/MIS-C majú vysoké horúčky, ktoré pretrvávajú niekoľko dní. Postihnutie gastrointestinálneho traktu je jedným z dominantných príznakov – u detí sú veľmi časté výrazné bolesti brucha, ktoré môžu imitovať náhlu brušnú príhodu, prípadne aj vracanie a hnačky. Postupne sa objaví začervenanie očí, ktoré sa podobá na zápal spojiviek a kožná vyrážka, ktorá má veľmi rôznorodý vzhľad. Pri kombinácii týchto príznakov je určite potrebné vyhľadať lekára. Avšak každý príznak osamote by určite nemal vzbudzovať automaticky obavy z PIMS-TS, keďže je pravdepodobnejšie, že je prejavom iného, bežnejšieho ochorenia. Niektoré deti majú aj bolesti hlavy alebo pociťujú výraznú slabosť, môžu mať príznaky ako pri zápale mozgových blán – bolesti hlavy, vracanie, setloplachosť.  Ak vznikne na základe kombinácie uvedených príznakov podozrenie na PIMS-TS/MIS-C, treba ísť s dieťaťom na pohotovosť, kde sa dajú hneď urobiť potrebné vyšetrenia. U detí sa zdravotný stav zhoršuje postupne. Pozorný rodič si všimne, že dieťa nie je v poriadku a resp. celkovo sa má horšie ako pri bežnom ochorení. Vzhľadom na to je  málo pravdepodobné, že by sa dieťa ešte doma dostalo do tak závažného stavu, aby muselo byť transportované sanitkou. Tú treba volať vtedy, ak dieťa už stráca vedomie, je zmätené alebo výrazne dušné (rýchlo a sťažene dýcha), alebo je zjavná porucha prekrvenia a okysličenia, ktorá sa prejaví studenými rukami, modrými perami.

Po akom čase od prekonania ochorenia sa prejaví PIMS?

PIMS-TS/MIS-C sa u detí doposiaľ hospitalizovaných v NÚDCH najčastejšie prejavil po 5-6 týždňoch (22-60 dní) od potvrdeného COVID- 19. Deti prichádzali do NÚDCH na 4.-5. deň horúčok (1-14 dní), väčšinou s gastrointistinálnymi a kožnými príznakmi, niektoré už aj so začínajúcimi závažnými príznakmi – najmä výrazným poklesom krvného tlaku.

Ako dlho zvyčajne trvá liečba pacientov s PIMS?

Je pozoruhodné, že aj napriek ťažkému priebehu u niektorých detí, je úprava klinického stavu pri PIMS-TS/MIS-C pomerne rýchla a kompletná. Väčšina detí bola hospitalizovaná okolo 8 dní, dlhšie to bolo u detí so závažnejším priebehom, ktoré vyžadovali aj starostlivosť na DKAIM (celkovo do 20 dní).

Sú viac ohrozené polymorbídne deti a akú šancu majú pacienti s PIMS na vyliečenie?

Žiadne z detí s PIMS-TS/MIS-C hospitalizovaných v NÚDCH nebolo predtým choré, či polymorbídne, spravidla išlo o dovtedy úplne zdravé deti. Úmrtia pri PIMS-TS/MIS-C boli opísané v literatúre u 1 % postihnutých detí a nedajú sa vylúčiť ani pri adekvátnej starostlivosti. V našich podmienkach sme úmrtie na PIMS-TS/MIS-C zatiaľ nezaznamenali. Záverom je potrebné konštatovať, že na základe dostupných údajov sa zdá, že očkovanie proti COVID19 deti chráni aj pred vývojom PIMS-TS, keďže v literatúre boli opísané len 2 deti, u ktorých sa PIMS-TS/MIS-C vyvinul aj napriek tomu, že boli očkované.

Zdroj: Národný ústav detských chorôb (NÚDCH), TS

Foto: Freepik
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *