COVID-19: Ľudia s kontraindikáciou očkovania budú v režime OP

Ministerstvo zdravotníctva SR upravilo postup pre ľudí, ktorí sa nemôžu zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Osoby s kontraindikáciou očkovania môžu podľa aktuálneho usmernenia získať Certifikát o výnimke z očkovania. Ten vydá lekár a zároveň ich zaeviduje do systému. Spolu s testom tak budú takéto osoby fungovať v rovnakom režime, ako keby boli zaočkovaní alebo ochorenie prekonali (OP). Vykonanie PCR testu u takýchto ľudí bude bezplatné.

Rezort zdravotníctva vydal “Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19“. Podľa tejto normy budú môcť ľudia, ktorí sa nemôžu zo zdravotných dôvodov zaočkovať, získať Certifikát o výnimke z očkovania. Usmernenie presne definuje trvalé či dočasné kontraindikácie, ale aj kontraindikácie očkovania konkrétnymi vakcínami podľa SPC. Usmernenie je účinné od 22. decembra 2021 a je zverejnené na stránke ministerstva zdravotníctva https://www.health.gov.sk/?covid-19-metodicke-usmernenia).

Posúdiť kontraindikáciu na očkovanie proti COVID-19 môže lekár – špecialista, všeobecný lekár pre dospelých alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. Každý, komu lekár vydá Certifikát o výnimke z očkovania, bude zaevidovaný v systéme. Centrálna evidencia kontraindikovaných osôb prispeje k tomu, aby kontraindikácia očkovania proti ochoreniu COVID-19 bola dostatočne a zodpovedne posúdená v kontexte súčasného rizika ochorenia COVID-19.  Zodpovednosť za nesprávne alebo falošne stanovenú kontraindikáciu nesie lekár. Certifikát obsahuje aj QR kód.

Postup pre získanie Certifikátu o výnimke z očkovania

* Kontaktovať lekára (špecialistu, VLD, VLDD) a mať niektorú z kontraindikácií uvedených v usmernení.

* Opodstatnenosť kontraindikácie je na posúdení a zodpovednosti lekára.

* V rámci informačného systému lekár vytvorí v aplikácii e-Vakcinácia / e-Čakáreň „Záznam o kontraindikácii“ a následne tento záznam schváli, vytlačí a podpísaný a opečiatkovaný výtlačok poskytne pacientovi.

*  Na certifikáte o výnimke z očkovania budú uvedené základné údaje o pacientovi, údaje o poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti), ktorý certifikát vystavil, a QR kód na overenie pravosti certifikátu.

* Osoba s takýmto certifikátom bude v režime OP – podmienkou je však mať aj vykonaný test.

* Platnosť PCR testu bude 72 h a AG testu 48 h. PCR test bude pre ľudí s kontraindikáciou plne hradený pri registrácii prostredníctvom korona.gov.sk.

* Pri dočasnej kontraindikácii sa do dokladu uvedie potrebné prehodnotenie pretrvávania kontraindikácie ihneď po stabilizácii stavu, resp. minimálne raz za 3 mesiace.

* Osoba s kontraindikáciou očkovania sa bude preukazovať Záznamom o kontraindikácii + testom; v takom prípade bude v režime, ako keby bol očkovaný alebo ochorenie prekonal (OP).

Zdroj: MZ SR, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *