Nádor na mozgu sa prejavil ako hydrocefalus

MUDr. Peter Koppal (nar. 1984, Zvolene)
Promoval na Lekárskej fakulte MU v Brne (2008). Nastúpil na neurochirurgickú kliniku v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici k prednostovi prof. MUDr. Miroslavovi Galandovi. V roku 2016 absolvoval špecializačnú skúšku z neurochirurgie, LF UK. V rámci neurochirurgie sa špecializuje na detskú neurochirurgiu, neuroskopiu a nádory hypofýzy. V roku 2007 absolvoval študijný pobyt IFMSA na neurochirurgickej klinike Tampere vo Fínsku, o rok neskôr študijný pobyt IFMSA na neurochirurgickej klinike v Lisabone v Španielsku a v roku 2016 odbornú stáž na neurochirurgickej klinike v Nijmegen v Holandsku u prof. Grotenhuisa. Je spoluautorom a autorom publikácií:
KAZUISTIKY DETSKÝCH PACIENTOV S VRODENÝMI VÝVOJOVÝMI CHYBAMI CNS. Pediatria pre prax 1/2014. Šulaj J., Galanda M., Koppal P., Mošková M.
VYUŽITIE ENDOSKOPIE V NEUROCHIRURGII – PREHĽAD VÝKONOV A KAZUISTIKA. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia III/2015, Koppal P., Šulaj J., Galanda M.
KAZUISTIKA DIEŤAŤA S RARITNÝM INFRATENTORIÁLNYM ATYPICKÝM TERATOIDNÝM/RABDOIDNÝM TUMOROM. Pediatria pre prax 3/2015. Koppal P., Šulaj J., Galanda M., Nikolínyová J., Bician P.
CHIRURGICKÁ LIEČBA INTRAKRANIÁLNEHO KRVÁCANIA NOVORODENCOV. P. Koppal Pediatria pre prax 5/2017.
ŠPECIFIKÁ MANAŽMENTU KRANIOCEREBRÁLNEHO PORANENIA U DETÍ A INDIKÁCIA DEKOMPRESÍVNEJ KRANIEKTÓMIE.6/2020 Pediatria pre prax Koppal P., Šulaj J., Petrík O.

V akom stave ste prijali malého pacienta?

Maťko bol prijatý so zavedenou externou drenážou, tzn. hadičkou zavedenou do mozgovej komory, ktorá odvádza prebytočný mozgovomiešny mok, bol v umelom spánku, ale zároveň bol mimo ohrozenia života. Nasledovalo doplnenie magnetickej rezonancie za účelom plánovanej operácie. V spolupráci s anestéziológmi Detskej fakultnej nemocnice bol dohodnutý termín operácie. Externá drenáž poskytuje dočasné riešenie hydrocefalu a s postupom času predstavuje riziko možnej infekcie. V rámci operácie nádoru sme ju preto odstránili, nakoľko operácia dopadla úspešne a pooperačne ju dieťatko už nevyžadovalo.

Ako v tomto prípade asi pomohla „včasná“ diagnostika?

Nádory, ktoré rastú v uzavretom priestore lebky, mávajú prvé príznaky po rôzne dlhom čase, v závislosti od ich lokalizácie a veľkosti. Niekedy sa prejavia veľmi rýchlo už pri malej veľkosti, inokedy, keď netlačia na niektoré z dôležitých mozgových centier, narastú do veľkých rozmerov bez výraznejších vonkajších príznakov. V Matejkovom prípade sa nádor prejavil rozvojom hydrocefalu.

Drenážou sa predišlo ďalšiemu zhoršeniu stavu – nárastu intrakraniálneho tlaku, ohrozeniu zdravia, event. života pacienta. Akútny hydrocefalus, ktorý vzniká zablokovaním likvorových ciest a tým pádom hromadením tekutiny v hlave, je závažný stav, ktorý môže bez liečby skončiť úmrtím pacienta. Preto je nutné jeho bezodkladné riešenie.

A) V zadnej časti postrannej komory je sledovateľný tumorózny proces. B) Stav po odstránení tumoru, viditeľný prístup do komory cez okcipitálny roh.

V čom spočívali možné komplikácie v súvislosti s riešeným hydrocefalom?

Hydrocefalus bol u dieťatka riešený zavedením externej drenáže, teda hadičky, ktorá odvádza prebytočnú tekutinu z mozgových komôr do zbernej nádoby. Tá predstavuje potenciálne riziko pre infekciu CNS. Ďalšou komplikáciou môže byť jej obštrukcia, teda upchatie. U detských pacientov dochádza niekedy k jej náhodnej extrakcii, teda vytiahnutiu rúčkou alebo neopatrnou manipuláciou.

Ako prebiehala operácia a koľko trvala?

Predoperačná príprava trvala hodinu a samotná operácia ďalšie tri. Po uspatí pacienta, anestéziologickej príprave a naplánovaní neuronavigácie bol vytvorený prístup k mozgu pomocou kraniotómie. Odstránenie tumoru prebiehalo pod operačným mikroskopom s použitím neurochirurgického mikroinštrumentária, resekcia bola následne skontrolovaná ultrazvukom.

Nádor bol vzhľadom na svoj pôvod v choroidálnom plexe značne prekrvený. Pri operácii hrozila strata veľkého množstva krvi. Tá je vzhľadom na vek pacienta vysoko riziková, preto sme museli dávať veľký pozor na zastavenie každého, aj drobného krvácania. Po odstránení nádoru sme zašili tvrdú mozgovú plenu a fixovali kostný lalok. Nasledovalo postupné prebudenie na operačnom sále a transport pacienta na Kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny v Detskej fakultnej nemocnici.

U koho a kde ste študovali použitú operačnú techniku?

Operácie mozgových tumorov majú na našom pracovisku dlhoročnú tradíciu, založenú prof. MUDr. Galandom, ďalším prínosom v praxi sú aj rôzne kurzy a stáže v zahraničí a, samozrejme, každý odoperovaný pacient nás posúva ďalej vďaka získaným skúsenostiam. Pre samotné neurochirurgické výkony je v dnešnej dobe nutnosťou operačný mikroskop, mikroinštrumentárium, neuronavigácia a ultrazvuk.

Mali ste už niekedy prípad dieťaťa v takom veku? Aký je trend pri výskyte mozgového nádoru u malých detí v posledných desaťročiach?

Mozgové nádory predstavujú u detí nezriedkavú onkologickú diagnózu, celkovo predstavujú druhé najčastejšie onkologické ochorenie u detí. Postihujú deti od novorodeneckého veku až po dospelého pacienta, takže operujeme pacientov v každej vekovej skupine.

Pre ich liečbu je potrebná a dôležitá spolupráca pediatra, onkológa, neurochirurga, intenzivistu a ďalších špecialistov. Pre operatéra je výhodou aj skúsenosť s operáciami dospelých pacientov, ktorým naše pracovisko poskytuje liečbu a pooperačnú starostlivosť.

Ako sa vám javil pooperačný stav?

Stav dieťaťa bol pooperačne stabilizovaný, ustúpili známky intrakraniálnej hypertenzie, rana sa zhojila bez známok zápalu a iných komplikácií. S ďalším vývojom sme boli spokojní, pacient ostal v sledovaní detskej neurochirurgickej ambulancie a onkológa. Podobne ako u ďalších pacientov, je potrebná dlhodobá dispenzarizácia a sledovanie v odborných ambulanciách.


Príbeh malého supermana

Narodenie očakávaného dieťaťa je dôvodom radosti pre rodičov. Keď sa maličké začne usmievať, je spokojnosť ešte väčšia. Keď sa po pár mesiacoch úsmevček stratí, dieťatko sa prestane hýbať, utekajú k lekárovi. Keď zaznie tá najhoršia diagnóza, nasleduje šok a beznádej. V Matejkovom prípade sa stratila po skvelej operácii na banskobystrickej neurochirurgii.

Čítajte ďalej...


pripravil
Peter Valo


FOTO: P.K archív

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *