Použili nové implantovateľné zariadenia

MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH., FCIRSE, (nar. 1971 Šaľa)
Na jeseň roku 2017 spolu s tímom kolegov založil novú špecializovanú nemocnicu CINRE (Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby) v Bratislave. Odvtedy v nej pôsobí ako výkonný a medicínsky riaditeľ. Nemocnica sa špecializuje na miniinvazívnu liečbu kardiovaskulárnych a neurovaskulárnych ochorení a vykonáva v celej šírke portfólia liečbu ich akútnych príhod v nepretržitom 24/7 režime. Od svojho nástupu na pozíciu sekundárneho lekára po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 1996 sa venuje novej subšpecializácii v rádiológii – intervenčnej rádiológii. V roku 2007 sa stal primárom a neskôr založil prvé oddelenie a Kliniku diagnostickej a intervenčnej rádiológie na Slovensku. Zároveň pôsobil 10 rokov ako hlavný odborník MZ SR pre odbor rádiológia. Je spoluzakladateľom Slovenskej spoločnosti kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie pri Slovenskej lekárskej spoločnosti (SKVIR SLS) a školení v Certifikovanej pracovnej činnosti v Intervenčnej rádiológii, na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave. Prednáškami alebo priamymi prenosmi z operačných sál sa zúčastňuje najvýznamnejších svetových podujatí, organizovaných na poli intervenčnej rádiológie a endovaskulárnej liečby. Aktuálne raz ročne v nemocnici CINRE spoluorganizuje medzinárodné edukačné podujatie CINRE Kardio kongres, so živými prenosmi z operačných sál z nemocnice. V nemocnici sa už školili v endovaskulárnej a intervenčnej liečbe zahraniční špecialisti z 18 krajín celého sveta. Je autorom a spoluautorom množstva prednášok a publikácií v domácej a zahraničnej odbornej literatúre. Je tiež držiteľom rôznych ocenení, ako je Krištáľové krídlo, Zlatý Biatec alebo Top lekár.

Doktora Vuleva som sa opýtal: Ako prebiehal zákrok?

Zákrok prebiehal v celkovej anestéze a samotné ošetrenie výdute z toho trvalo asi hodinu. Výduť bola spevnená a vyradená z obehu moderným implantovateľným embolizačným zariadením, tzv. flowdiverterom. Ide o embolizačné zariadenie na báze stentu, ktoré sa zavedie do aneuryzmou zmenenej tepny z triesla alebo ruky a trvalo tam ostáva.

Pri súčasnom riedení krvi, počas niekoľkých týždňov od zákroku, sa toto zariadenie vhojí do cievnej steny, aneuryzma postupne trombotizuje a zvraští sa, teda úplne zmizne. Flowdiverter nám tak umožňuje trvalé ošetrenie mozgových výdutí a časom návrat pacientov k plnohodnotnému fyzickému zaťaženiu, vrátane vrcholového športu. Flowdiverter používame už niekoľko rokov, postupne sa zdokonaľujú a umožňujú nám stále účinnejšie a bezpečnejšie uzatvárať mozgové aneuryzmy. Tento typ flowdivertera, ktorý sme implantovali Monike, bol prvýkrát použitý na území Čiech a Slovenska práve v nemocnici CINRE.

Ako hodnotíte rekonvalescenciu pacientky?

Veľmi dobre znášala operáciu aj následné obdobie fyzického šetrenia a nevyhnutného riedenia krvi liekmi, trvalo to asi mesiac.

Mozgová (intrakraniálna) aneuryzma v 3D CTA rekonštrukčných obrazoch pred ošetrením.
Mozgová (intrakraniálna) aneuryzma v 3D CTA rekonštrukčných obrazoch je 3 mesiace po ošetrení už neprítomná.
Mozgová aneuryzma v invazívnom angiografickom obraze bezprostredne po implantácii flowdivertera, s navodením presmerovania toku z výdute, postupnou trombotizáciou a zvrašťovaním výdute, ktoré vedie k trvalému vyradeniu aneuryzmy z obehu.

Bolo by lepšie, keby sa aneuryzma diagnostikovala skôr?

Tak otázka nestojí. Množstvo pacientov nemá to šťastie a výduť sa zistí, až keď praskne, prípadne je inak výrazne symptomatická, a vtedy už ide naozaj o život, kde pacient musí mať aj veľkú dávku šťastia, aby to prežil. Aj napriek nášmu úsiliu. Každý, komu sa zistí náhodne alebo v štádiu miernych príznakov, má vlastne kúsok šťastia, ktorý nám umožní výduť, pokiaľ je to indikované, správne preventívne ošetriť a zabrániť tak vzniku komplikácií, ktoré majú neraz fatálny koniec.

Nakoľko v CINRE pokročila technika pri miniinvazívnej intervenčnej neurorádiológii?

Máme najmodernejšie vybavenie pre tieto operácie, ale aj mimoriadny medzinárodný tím odborníkov, nielen v neuro programe, ale aj v kardio a angio. Špičkové personálne a prístrojové vybavenie nemocnice je rozhodujúce pre poskytovanie takejto supermodernej liečby, ktorá je takpovediac na pulze dňa.


MUDr. Ivana Zajíčková (nar. 1984 Nové Zámky)
Študovala na LF UK Bratislava 2002–2008. Po skončení štúdia pracovala od 2008 do 2009 na Internej klinike v Nových Zámkoch. Od 2009 do 2018 pracovala vo Fakultnej nemocnici v Trnave na neurologickom oddelení. Z neurológie atestovala v apríli 2014. Počas neurologickej praxe v Trnave pôsobila v Centre pre sklerózu multiplex a zúčastnila sa na odborných stážach, napr. v Drážďanoch, Mníchove, niekoľkých medzinárodných kongresov venovaných ochoreniu SM. Okrem toho absolvovala USG kurz na vyšetrenie prívodných mozgových ciev v Jihlave, ako aj na Tcd vyšetrenie v chorvátskom Zadare. Zúčastnila sa letnej školy stroku v Glasgowe. Je autorkou, ako aj spoluautorkou niekoľkých článkov a prednášok.

V akom stave ste prijali pacientku?

Našťastie išlo o náhodný nález aneuryzmy, ktorá sa zatiaľ klinicky neprejavila na objektívnom neurologickom obraze pacientky.

V čom bola záhada trojklaného nervu pacientky?

Pri neuralgii trigeminu sa nemusí vždy jednoznačne zistiť patologický nález na magnetickej rezonancii, tak ako aj u našej pacientky. Recidivujúce typické bolesti v oblasti n.trigeminus, nereagujúce na bežné analgetiká, svedčia, napriek viacročným diagnostickým pochybnostiam, o diagnóze neuralgie, čo dokazuje aj zlepšenie stavu po nastavení na špecifickú liečbu.


Časovaná bomba v hlave dotikala

Monika rada hrala na klavír a čítala knižky. Žila pokojným životom. Až na nejaké to plávanie sa nevenovala športu. Zvykla darovať krv. Študovala andragogiku. Rok pred promóciou ju zaskočila krutá správa. Náhle jej zomrela dvadsaťtriročná spolužiačka. Diagnóza: prasknutá mozgová cieva.

Čítajte ďalej…


pripravil
Peter Valo


FOTO: archív CINRE

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *