Košice ocenenili najlepších jednotlivcov a kolektívov za rok 2021

Celkovo 26 jednotlivcov a kolektívov z oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, umenia, kultúry a športu si v priestoroch Historickej radnice na Hlavnej ulici prevzalo z rúk primátora Jaroslava Polačeka Cenu mesta Košice a Cenu primátora za rok 2021, pričom o laureátoch rozhodlo Mestské zastupiteľstvo na základe odporúčania komisie. Tradícia udeľovania najvyšších mestských ocenení je prejavom úcty výnimočným osobnostiam, ktorí dávajú mestu dušu, tvoria morálne a pozitívne hodnoty, reprezentujú mesto doma i v zahraničí a sú inšpiráciou pre ostatných.

Medzi tohtoročnými ocenenými sa ocitli i lekári Pavol Jarčuška a Veronika Vargová a tiež kolektív študentov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Cenu mesta Košice si prevzal profesor MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., za aktívne pôsobenie a koordináciu postupov v boji s pandémiou nového koronavírusu COVID-19 na regionálnej, celoslovenskej a európskej úrovni a mediálnu prezentáciu súvisiacich odborných stanovísk pre verejnosť.

Vyštudoval Lekárske fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a UPJŠ v Košiciach. Má špecializáciu z internej medicíny a infekčných chorôb, absolvoval štúdium zdravotníckeho manažmentu a financovania, ukončil doktorandské štúdium v odbore vnútorné choroby a v tom istom odbore aj habilitoval. Profesorský titul získal v odbore verejné zdravotníctvo. Odboru infektológie sa venuje 33 rokov.

Svoj profesijný život spojil s Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach a v súčasnosti tu zastáva post prednostu Kliniky infektológie a cestovnej medicíny. Dlhodobo sa venuje problematike antiinfekčnej liečby, liečbe pacientov s HIV a AIDS, pohlavne prenosným chorobám, nozokomiálnym nákazám a vakcinácii. Vyše desať rokov je predsedom Ústrednej komisie pre antiinfekčnú liečbu a antibiotickú politiku Ministerstva zdravotníctva SR, je členom prezídia SLS, prezidentom Slovenskej spoločnosti infektológov a viceprezidentom Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti.

Od februára 2020 vynakladá enormné úsilie v boji s pandémiou nového koronavírusu nielen v Košiciach, ale v rámci koordinácie postupov aj na regionálnej, celoslovenskej a európskej úrovni. Je členom Pandemickej komisie vlády SR a konzília odborníkov COVID-19. Pôsobí tiež ako člen a konzultant Európskeho vedeckého výboru pre COVID-19, člen poradného zboru Európskej komisie a prezidentky EÚ. Cenu primátora mesta Košice získala aj docentka MUDr. Veronika Vargová za mimoriadnu aktivitu, rozsiahlu pedagogickú činnosť a prínos vo vedení vysoko špecializovaného pracoviska Kliniky detí a dorastu, najväčšieho v rámci východoslovenského regiónu.

Od roku 1988 pracovala na Detskej klinike UNLP v Košiciach a od roku 1992 aj ako odborný asistent na Lekárskej fakulte UPJŠ. V súčasnosti vedie Kliniku detí a dorastu, najväčšie pracovisko v košickej Detskej fakultnej nemocnici. Lieči a stará sa o detských pacientov v celom spektre vysokošpecializovanej pediatrickej zdravotníckej starostlivosti. Je aktívna ako pedagogička, je vedúcou výučbovej základne pre praktickú výučbu LF UPJŠ na Klinike detí a dorastu, pôsobí ako garant v odbore Pediatrická reumatológia. Za zmienku stojí jej bohatá výskumná činnosť v projektoch PRINTO a VEGA.

Rozsiahla publikačná činnosť zahŕňa vedecké práce v domácich aj zahraničných časopisoch a spoluprácu pri písaní vysokoškolských učebníc. Pôsobí ako hlavný odborník MZ SR pre odbor Pediatrická reumatológia a je aktívnou členkou v mnohých významných slovenských odborných spoločnostiach. Je vždy ústretová, komunikatívna a pozitívne naladená ku kolegom i študentom a ako odborníčka prispela k tomu, že na východnom Slovensku vyrástlo už niekoľko generácií výborných pediatrov. Za príkladnú, nezištnú a obetavú pomoc, preukazovanú počas obdobia pandémie ochorenia COVID-19, najmä v oblasti laboratórnej diagnostiky, získal Cenu primátora mesta Košice kolektív študentov košickej Lekárskej fakulty UPJŠ.

Stovky študentov z rôznych študijných programov a ročníkov tejto lekárskej fakulty od začiatku zhoršenia epidemiologickej situácie na Slovensku vypomáhali slovenskému zdravotníctvu rôznou formou a podávali svoju pomocnú ruku všade, kde to bolo potrebné. Pomáhali v marci 2020 pri triedení pacientov na centrálnych príjmoch UNLP, manažovaní osôb, kontaktujúcich Call centrum UNLP a RÚVZ Košice. Neskôr sa ich činnosť rozšírila na realizáciu triáže pacientov, pôsobili ako ošetrovatelia na lôžkových oddeleniach pri nedostatku zdravotníckeho personálu, podieľali sa na odbere vzoriek v testovacích miestach. Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ preukázali počas minulého roku veľkú ochotu a obetavosť pomôcť nielen Košičanom v neočakávanej a náročnej situácii, spojenej so šírením koronavírusu.

Zdroj: mesto Košice

Foto: https://www.kosice.sk/
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *