Virtuálna realita prenesie študentov do nemocnice

Študenti medicínsko-technických odborov Prešovskej univerzity dostali príležitosť učiť sa na unikátnom simulátore počítačovej tomografie aký nemajú k dispozícii nikde inde.

Veľkou výhodou prístroja je, že študenti, budúci zdravotnícki pracovníci, si môžu vyskúšať vyšetrenie počítačovou tomografiou „nanečisto“. Eliminuje sa tým riziko, že v prípade pochybenia by na to mohol doplatiť pacient. Ide o veľký posun vo výučbe, pretože virtuálna realita dokáže pripraviť študentov na situácie, s ktorými sa ešte nestretli. Pri porovnaní so skutočným vyšetrením počítačovou tomografiou možno konštatovať, že ide o takmer totožný postup a navyše tu odpadáva stres a študenti sa preto majú príležitosť lepšie pripraviť na reálne situácie.

Okrem vybavenia počítačmi a špeciálnymi okuliarmi nemala univerzita s uvedením prístroja žiadne náklady, pretože ide o prototyp, ktorý si firma testuje v rámci spolupráce s vysokou školou.

jps

FOTO:
https://www.unipo.sk/