Úmrtnosť pacientov s diabetes mellitus na Slovensku počas pandémie COVID-19

Lekárske noviny 11 / 2021 / str. 12 / Ročník IV.

MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA,1 prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD., MHA,2 Mgr. Petra Ištokovičová,3 Ing. Mgr. Roman Mužik, PhD.,3 doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.4
¹JAL Trnava
2 Inštitút pre prevenciu a intervenciu
3 Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.
4 NEDU, Ľubochňa

Diabetes mellitus 2. typu (DM2T) je ochorenie, ktoré výrazne ovplyvňuje kvalitu života. Posledné údaje z epidemiologických štúdií poukazujú na to, že rozdiel v úmrtnosti v porovnaní s nediabetikmi sa zmenšuje. V roku 2010 bola celková úmrtnosť pacientov s diabetom 3,5-krát vyššia ako mortalita pacientov bez diabetu. Mortalita u mužov s DM2T bola mierne vyššia ako mortalita žien s DM2T. Priemerný vek úmrtia mužov v roku 2010 bol 70,6 roka a u žien 75,4 roka.

V roku 2015 sa úmrtnosť diabetikov znížila, zatiaľ čo úmrtnosť ľudí, ktorí netrpeli ochorením DM2T vzrástla. Muži s DM2T mali v roku 2015 priemerný vek úmrtia 70,5 rokov, u žien bol priemerný vek úmrtia 75,7 rokov. Pokles mortality nastal hlavne u mužov. V porovnaní s rokom 2010 poklesla mortalita vo vekovej skupine 85–89 rokov u mužov a 80–84 rokov u žien. V žiadnej vekovej skupine štandardizovaná mortalita nenarástla.

Situáciu významne zmenila pandémia COVID-19, ktorá začala v decembri 2019. V nemocniciach v meste Wuhan v Číne boli viaceré prípady neobjasniteľného zápalu pľúc. Išlo o akútnu infekciu dýchacích ciest spôsobenú koronavírusom. Hlavnou cestou prenosu sú vydychované kvapôčky (aerosól) a vírus sa môže prenášať aj kontaktom. Vyvolávateľom ochorenia je nový koronavírus tzv. SARS-CoV-2.

U starších pacientov a pacientov so známym chronickým ochorením môže byť vyššie riziko ťažšieho priebehu ochorenia. Približne jedna tretina až polovica chorých pacientov mala sprievodné ochorenia, vrátane diabetes mellitus, artériovej hypertenzie a kardiovaskulárnych ochorení. Inkubačná doba sa odhaduje na približne 5 dní, ale môže sa pohybovať od 2 do 14 dní. Pri COVID-19 je potvrdená nákazlivosť aj počas obdobia, keď nie sú prítomné prejavy ochorenia.

Pri nástupe choroby patrí medzi časté príznaky: horúčka, kašeľ, bolesti svalov, únava a dýchavičnosť. U niektorých pacientov bola na začiatku ochorenia hlásená bolesť hrdla. Medzi menej často hlásené príznaky patrí produktívny kašeľ s vykašliavaním spúta, bolesti hlavy, vykašliavanie krvi a hnačka. U niektorých pacientov sa vyskytujú gastrointestinálne príznaky ako hnačka a nevoľnosť ešte skôr, než sa objavia príznaky horúčky. Horúčka môže byť trvalá, ale aj so striedavým priebehom.

U časti pacientov sa zhoršenie ochorenia prejavilo počas druhého týždňa choroby. Zápal pľúc a dýchavica sa vyvinula v priemere 8 dní po nástupe choroby. Syndróm akútnej respiračnej tiesne sa vyvinul u 17–29% hospitalizovaných pacientov a sekundárna infekcia sa vyvinula u 10%. Veľký počet pacientov vyžaduje pľúcnu ventiláciu. Medzi komplikácie patrí akútne zlyhanie srdca, arytmia, šok a akútne poškodenie obličiek. Medzi hospitalizovanými pacientmi s pneumóniou bol podiel úmrtnosti na prípadoch hlásený v rozsahu 4–15%.

U časti ľudí ochorenie nemá žiadne alebo len veľmi mierne prejavy. Po prekonaní ochorenia sa vyvíja postcovidový syndróm (kašeľ, dýchavičnosť, zvýšená únava a slabosť, bolesti hlavy, bolesti chrbta a hrudníka, strata čuchu a chute, nespavosť, poruchy sústredenia, zabúdanie, úzkosť a depresie, problémy s trávením, zhoršenie chronických ochorení (hypertenzia, diabetes, atď.), padanie vlasov, zmeny na pokožke). Takisto sa zisťuje zvýšený výskyt novozistenej cukrovky.

Infekčnejší delta variant ochorenia COVID-19 sa nielen výrazne rýchlejšie šíri, no môže sa prejaviť aj čiastočne inými príznakmi. Strata chuti a čuchu sa vyskytuje o niečo zriedkavejšie, často sa prejavuje len ako bežné sezónne prechladnutie.

To môže viesť k podceneniu príznakov a ďalšiemu šíreniu ochorenia. Príznaky tohto variantu sa podobajú skôr na chrípku, nádchu, či alergiu. Typickou je bolesť hlavy, bolesť hrdla, sekrécia z nosa a zvýšená teplota či horúčka. To môže často u ľudí vyvolať presvedčenie, že ide iba o bežné prechladnutie. Strata chuti a čuchu nemusí byť tak častým prejavom. Ďalším príznakom môžu byť aj hnačky. Delta variantom sa častejšie infikujú aj mladšie osoby, ktoré môžu ľahšie príznaky podceniť a ochorenie šíriť ďalej.

Úmrtnosť pacientov na Slovensku

Podľa literárnych údajov majú pacienti s diabetes mellitus (DM) zvýšené riziko ťažkého priebehu a vyššej úmrtnosti v súvislosti s ochorením COVID-19. Cieľom našej práce bolo zistiť, či v období počas pandémie ochorenia COVID-19 v porovnaní s obdobím pred pandémiou došlo k zmene podielu úmrtí u diabetikov. K prvému hlásenému prípadu ochorenia COVID-19 došlo v marci 2020 a k prvému úmrtiu na toto ochorenie v apríli 2020. Zdroj údajov boli informácie zo zdravotnej poisťovne Dôvera. Údaje boli spätne vyhodnocované na základe hlásení z nemocníc.

Analyzovali sme podiel úmrtí všetkých poistencov v poistnom kmeni poisťovne Dôvera v období pred pandémiou ochorenia COVID-19 a v období pandémie. V porovnávaných obdobiach 03/2019-03/2020 oproti 03/2020-03/2021. Celkový podiel zomretých v rámci celého poistného kmeňa (n=1545496 vs n=1634351) stúpol z 11 218 (0,072%) na 15 143 (0,091%) (p<0,0001), čo predstavovalo nárast o 34,98%. Podiel zomretých v rovnakých mesiacoch porovnávaných období stúpol v priemere z 935 (0,0591%) na 1262 (0,077%) (p=0,0001), (nárast o 34,98%). Pri analýze úmrtí nediabetikov sme zistili, že úmrtia nediabetikov stúpli z 8 277 na 10 727 (29,60%). Porovnanie úmrtnosti nediabetikov a diabetikov uvádzame v Grafe č. 1.


Graf 1 – Mortalita diabetikov a nediabetikov 03/2019-03/2021.
Graf 2 – Počet úmrtí diabetikov a nediabetikov po prepočte na deň.

Priebeh mortality nediabetikov a diabetikov je porovnateľný, avšak úmrtnosť o diabetikov je 10-násobne vyššia. V Grafe č. 2 uvádzame prehľad úmrtí po prepočte na deň. Úmrtia diabetikov po prepočte na mesačné úmrtia stúpli zo 690 na 894 (29,65%). V porovnávaných obdobiach 03/2019-03/2020 vs 03/2020-03/2021, celkový podiel úmrtí diabetikov v rámci celého poistného kmeňa diabetikov (n=87 704 vs n=91528) stúpol z 2 941 (3,35) na 4416 (4,82%) (p<0,0001), čo predstavovalo nárast o 50,15%.

Z pohľadu zabezpečovania neodkladnej, ale aj odkladnej zdravotnej starostlivosti je dôležitá informácia o tom, čo sa dialo v nemocniciach, v ktorých počas pandémie zomierali stovky pacientov, ako je to uvedené v Grafe č. 3.


Graf 3 – Úmrtia diabetikov v nemocniciach.
Graf 4 – Úmrtia diabetikov v nemocniciach.

Pacienti s diabetes mellitus sú ohrození vážnym priebehom ochorenia, ktoré často končí hospitalizáciou. Napriek enormnej snahe zdravotníkov v marci 2020 zomrelo v nemocniciach až 70% diabetikov.

Výsledky našej analýzy poukázali na významný nárast úmrtí počas obdobia pandémie COVID-19 u zdravých aj chorých ľudí. Zistili sme významne vyšší nárast podielu úmrtí u pacientov s cukrovkou v období pandémie. Najviac úmrtí bolo zaznamenaných v mesiacoch október 2020-marec 2021. Tieto výsledky sú v súlade s údajmi z literatúry a zdôrazňujú potrebu dôsledných preventívnych opatrení a vakcinácie proti COVID-19 u pacientov s diabetes mellitus.


Článok v PDF

 1. Lacka J Ištokovičová P Vraždová T Jackuliak P.
  Prevalencia a mortalita pacientov s diabetes mellitus 2. typu v roku 2010 a 2015.
  Interná med. 2017; 17 (4): 177–180.
  Zobraziť článok

 2. Janíčková Žďárská D et al
  Kvalita péče o pacienty s diabetem v České republice. Analýza dát VZP.
  Forum Diabetologicum, 2016: 5(2): 70–75.
  Článok v PDF

 3. Tan HH McAlpine RR James P Thompson P McMurdo MET et al.
  (2004) Diagnosis of type 2 diabetes at an older age: effect on mortality in men and women.
  Diabetes Care 27: 2797–2799.
  Zobraziť článok   •   Článok v PDF   •   Študovňa Google

 4. Corrao S Pinelli K Vacca M Raspanti M Argano Ch.
  Type 2 Diabetes Mellitus and COVID-19. A Narrative Review.
  Front. Endocrinol., 31 March 2021
  Zobraziť článok   •   Článok v PDF   •   Študovňa Google

 5. Singh AK Gupta R Ghosh A Misra A.
  Diabetes in COVID-19 Prevalence, pathophysiology, prognosis and practical considerations.
  Diabetes Metab Syndrome (2020) 14(4):303–10. doi: 10.1016/j.dsx.2020.04.004
  Zobraziť článok   •   Článok v PDF   •   Študovňa Google

 6. Nassar M et al.
  Diabetes Mellitus and COVID-19. Review Article.
  Diabetes&Metabolic Syndrome Clinical Research&Reviews 15 (2021) 1022682.
  Zobraziť článok   •   Článok v PDF   •   Študovňa Google