Nebojujme proti sebe kvôli zlým rozhodnutiamnašich zákonodarcov. Doplatí na to pacient.

ASL SR vyzýva všetkých zdravotníkov k zjednoteniu. Podmienky v zdravotníctve sú katastrofické. Čaká nás drastický nedostatok financií, nedostatok sestier, lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov. Preto nebojujme proti sebe! Nenechajme sa rozoštvať a hľadajme spoločné riešenia prijateľné pre všetkých!

Dôvodom našej výzvy je prijatie novely zákona o liekoch s účinnosťou od 1. januára 2022, ktorá úplne zmenila spôsob predpisovania liekov a vyvolala množstvo negatívnych emócií a nervozity naprieč celým segmentom zdravotníctva.

Pretože zmena predpisovania liekov, čo ako bola potrebná, sa nerobí „poza bučky“ cez poslanecký návrh s vylúčením odbornej diskusie zainteresovaných. A problémy, ktoré vyvolala sa neriešia tlačovou konferenciou jednej politickej strany na pôde ministerstva zdravotníctva, kde hlavnou postavou je zástupca len jednej z dotknutých skupín lekárov. Kde v prospech zmeny zaznievali vyvrátiteľné a účelovo použité argumenty.

Asociácia súkromných lekárov SR okrem všeobecných lekárov (pre dospelých a pre deti a dorast) zastupuje väčšinu odborností špecialistov a tiež sestry (ADOS), preto dôkladne pozná špecifiká práce jednotlivých odbornosti a nemieni pristúpiť na hru, keď sa problémy jedného riešia ich prehodením na iného. Takýto postup môže viesť k vzájomnej nevraživosti jednotlivých odbornosti kde utrpí predovšetkým pacient.

Nie sú predsa lieky špecialistov ani lieky všeobecných lekárov! Vždy sú to lieky pacientov a pre pacientov.

Nie je segment, ktorý má väčší význam ako iný! Všetky segmenty a všetky odbornosti majú pri liečbe pacienta nezastupiteľné miesto. Tak, ako všeobecný lekár nemôže existovať bez špecialistov, špecialisti nemôžu existovať bez všeobecných lekárov. Oba tieto segmenty potrebujú zázemie v nemocnici a ambulancie chránia nemocnice pred neopodstatnenými hospitalizáciami. A všetkých, v rôznych situáciách, potrebuje pacient.

Všetky súčasti zdravotníctva sa dnes boria s problémami. Spoločné pre všetkých z nich je finančné podhodnotenie a nedostatok lekárov, sestier a iného zdravotníckeho personálu.

Sme presvedčení, že problematiku predpisovania liekov riešiť treba. Rovnako však treba zachovať postavenie všeobecného lekára ako ústrednej postavy pri liečbe pacienta. Je potrebné pamätať na to, že práve všeobecný lekár pozná svojho pacienta najlepšie, pri tom je najviac zorientovaný v liekoch. Ak chceme motivovať mladých pre všeobecné lekárstvo musíme toto postavenie všeobecného lekára uznať, zachovať a podporiť.

Zdrojom frustrácie ambulantných lekárov, najmä v primárnej starostlivosti, je model 1 lekár a 1 sestra na ambulancii. Je nevyhnutné vytvoriť ekonomické podmienky na zamestnanie ďalšieho personálu, ktorý zmierni narastajúcu záťaž na naše ambulancie.

Predpisovanie liekov je mimoriadne vážna otázka. Musí riadne fungovať s presným vymedzením práv, povinností a zodpovednosti ale najmä v prospech pacienta. Nestačí úprava plná chýb, reálne neuplatniteľná, objektívne nepriateľská voči pacientovi. Je potrebné si sadnúť a diskutovať o tom, ako by nemocnice mohli pri prepustení reálne predpisovať lieky (paradoxne stále platí zákon o zdravotnej starostlivosti, ktorý napriek novelizovanému zákonu o liekoch, ukladá lekárom pri prepustení pacientovi vydať lieky na tri dni). Diskutovať o tom, ako upraviť predpisovanie liekov špecialistom a všeobecným lekárom, kedy jeden či druhý, liek predpísať musí, kedy je možná delegovaná preskripcia. Diskutovať so všetkými relevantnými subjektami.

Zdroj: Asociácia súkromných lekárov SR aslsr, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *