Pri vyšetreniach oka sa skráti čas aj počet vyšetrení

Diagnostika očných ochorení u malých pacientov Národného ústavu detských chorôb bude opäť komfortnejšia. Nový prístroj – perimeter najnovšej generácie umožní skrátiť čas vyšetrenia na dve až štyri minúty a namiesto dvoch vyšetrení stačí jedno.

,,Skrátenie vyšetrenia zo zhruba 20 minút na  2 až 4 minúty je veľkým benefitom predovšetkým u detí, ktoré ešte nedokážu, či už kvôli veku alebo svojmu ochoreniu, spolupracovať pri vyšetrení. A kým v minulosti deti museli absolvovať dve vyšetrenia, nový prístroj umožňuje kombinovať statickú aj kinetickú perimetriu v rámci jedného vyšetrenia,“ ocenil výhody nového prístroja MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH a poďakoval všetkým sponzorom a darcom. NÚDCH získal prístroj vďaka aktivitám OZ Pomáhame deťom NÚDCH.

Perimeter najnovšej generácie slúži na vyšetrenie zorného poľa u pacientov s očnými ochoreniami akými sú  – glaukóm, dystrofické ochorenia sietnice, ochorenia zrakového nervu a inými a pomáha tiež pri diagnostike u detí s neurologickými, endokrinologickými, onkologickými a inými ochoreniami. ,,Súčasťou prístroja sú testy pre statickú a kinetickú perimetriu, bielo-bielu, žlto-modrú a farebnú perimetriu. Jednotlivé testy nám umožňujú bližšie špecifikovať typ poruchy u dieťaťa, hovorí MUDr. Beáta Bušányová, PhD.,MBA, primárka Kliniky detskej oftalmológie LF UK a Národného ústavu detských chorôb. Denne prístrojom vyšetria zhruba 20 detí.

,,Pri kinetickej perimetrii môžeme  zistiť topografiu – rozsah zorného poľa a skotómy (defekty zorného poľa). Statická perimetria hodnotí kvantitatívne zmeny, akými sú veľkosť a hĺbka defektov. Pre hodnotenie zmeraného zorného poľa sa hodnoty udávajú v decibeloch (dB) a meria sa citlivosť v jednotlivých sledovaných bodoch,” vysvetľuje primárka Beáta Bušányová. Prístroj umožňuje tiež kontrolu fixácie a spoľahlivo dokáže vyhodnotiť falošné odpovede pacienta. Veľkým pomocníkom pre lekárov je aj regresná analýza, vďaka ktorej môžu dlhodobo sledovať vývoj ochorenia u dieťaťa.

Klinika detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH sa ako jediné pracovisko na Slovensku špecializuje na očné ochorenia detského veku od predčasne narodených detí až po dospelosť. Ročne urobia 15 000 ambulantných vyšetrení a 1800 operačných výkonov.  Medzi najčastejšie operácie patria strabizmy, katarakta, retinopatie predčasne narodených detí, glaukómy a plastické operácie.

Zdroj: Národný ústav detských chorôb (NÚDCH), TS

Foto: Freepik
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *