Výskyt variantu omikron k 21.1.2022: Počet potvrdených prípadov priebežne stúpol na 282

Laboratóriá Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v spolupráci s Vedeckým parkom UK v Bratislave a Biomedicínskeho centra SAV sekvenovaním potvrdili výskyt ďalších 155 prípadov variantu omikron na území Slovenskej republiky. Na Slovensku tak máme aktuálne sekvenáciou potvrdených celkovo 282 prípadov variantu omikron. 

Opätovne zdôrazňujeme, že výskyt prípadov omikronu v tunajšej populácii je vyšší, než uvedený konkrétny počet sekvenovaných vzoriek. Sekvenácia však dokáže poskytnúť náhľad do zastúpenia jednotlivých variantov v populácii, vrátane omikronu.

Nástup variantu omikron

V decembri 2021
 tvoril variant omikron necelých 0,6 % zo všetkých úspešne osekvenovaných vzoriek.

V januári 2022 evidujeme postupný rast sekvenovaním potvrdených prípadov variantu omikron.

  • vo vzorkách odovzdaných na sekvenáciu v prvých dňoch mesiaca tvoril variant omikron približne 13 % úspešne sekvenovaných vzoriek, 
  • vo vzorkách odovzdaných na sekvenáciu o týždeň neskôr to bolo 30 % úspešne sekvenovaných vzoriek,
  • v ostatných vzorkách odovzdaných na sekvenáciu v dňoch 17. a 18. januára mal už variant omikron zastúpenie 59 % spomedzi úspešne sekvenovaných vzoriek.

Výsledky sekvenácie pozitívnych vzoriek potvrdzujú stúpajúci trend variantu omikron, pričom z priebežných výsledkov sekvenácie možno konštatovať, že variant omikron sa stal dominantným v tunajšej populácii. Očakávame, že ešte výraznejšie zastúpenie variantu omikron potvrdia budúce priebežné výsledky sekvenácie.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR, TS

Foto: Freepik
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *