ADZS: Otvorený list premiérovi SR Eduardovi Hegerovi

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,


týmto otvoreným listom sa obraciame na Vás v mene Asociácie dopravnej zdravotnej služby, so sídlom
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, IČO: 45 735 981 (ďalej len „ADZS“), ale najmä v mene takmer tisícky
profesionálov pracujúcich v dopravnej zdravotnej službe a záchrannej zdravotnej službe na Slovensku.
Touto cestou si dovoľujeme požiadať Vás o Vašu osobnú ingerenciu vo veci riešenia problematiky
nevyplatenia finančných príspevkov vo forme 350-eurových odmien tým profesionálnym pracovníkom
dopravnej zdravotnej a záchrannej zdravotnej služby, ktorí v súlade s platnou legislatívou pre výkon svojej
práce nemusia spĺňať kritérium zaradenia medzi zdravotníckych pracovníkov. Ide predovšetkým o vodičov
dopravnej zdravotnej služby, vodičov a pilotov záchrannej zdravotnej služby, ktorí sa v tomto náročnom
období už viac ako dva roky dennodenne, v priamom styku s pacientami, osobne podieľajú na riadnom
zabezpečovaní poskytovania dopravnej zdravotnej a záchrannej zdravotnej služby počas pandémie
ochorenia COVID-19.

Dovoľujeme si poukázať na to, že návrh z dielne Ministerstva zdravotníctva SR, na základe ktorého vláda
Slovenskej republiky dňa 17.12.2021 schválila vyplatenie koncoročných finančných príspevkov vo forme
350 EUR odmien všetkým zdravotníckym pracovníkom, úplne opomenul skutočnosť, že v rámci systému
zabezpečenia zdravotnej starostlivosti pôsobia v dopravnej zdravotnej a záchrannej zdravotnej službe
aj takí zamestnanci, ktorí napriek tomu, že vykonávajú pracovné činnosti v priamom kontakte s pacientmi,
sa nezaraďujú medzi zdravotníckych pracovníkov, pričom ani samotná legislatíva nevyžaduje, aby takíto
zamestnanci boli zdravotníckymi pracovníkmi.

V štruktúrach dopravnej zdravotnej a záchrannej zdravotnej služby pôsobia vodiči sanitiek a piloti
vrtuľníkov, ktorí kritérium zaradenia medzi zdravotníckych pracovníkov, v súlade s platnou legislatívou,
nemusia spĺňať. V súčasnej dlhodobo nepriaznivej epidemiologickej situácii sú však aj títo zamestnanci
na dennej báze vystavovaní priamemu kontaktu s pacientami s ochorením COVID-19, musia používať
rovnaké ochranné pracovné prostriedky a rovnako riskujú svoje zdravie ako ostatní zdravotnícki
pracovníci pracujúci v tomto segmente. Napriek tomu im v zmysle vládou SR schváleného návrhu
Ministerstva zdravotníctva SR, v porovnaní so zdravotníckymi pracovníkmi, neprináleží na základe
stanovených podmienok nárok na vyplatenie finančných príspevkov vo forme 350 EUR odmien.

V nadväznosti na mediálne vyjadrenia MUDr. Vladimíra Lengvarského, MPH, ministra zdravotníctva SR pracovníkom dopravnej zdravotnej a záchrannej zdravotnej služby, malo dôjsť k predloženiu takého návrhu Ministerstva zdravotníctva SR na rokovanie vlády SR, ktorého obsahom malo byť riešenie predmetnej veci tak, aby do kategórie osôb, ktoré majú nárok pre vyplatenie finančných príspevkov vo forme 350 EUR odmien boli zaradení aj vodiči dopravnej zdravotnej služby a vodiči a piloti záchrannej zdravotnej služby, ktorí podľa platnej legislatívy nemusia byť zdravotníckymi pracovníkmi. Podľa nám dostupných informácií však k predloženiu takéhoto návrhu na rokovanie vlády Slovenskej republiky zo strany Ministerstva zdravotníctva SR k dnešnému dňu stále nedošlo, a to i napriek skutočnosti, že od prijatia pôvodného návrhu uplynul už viac ako mesiac.

Stanovené podmienky návrhu Ministerstva zdravotníctva SR pre vyplatenie finančných príspevkov vo forme 350 EUR odmien len zdravotníckym pracovníkom, ktorý vláda SR schválila dňa 17.12.2021, pôsobia vo vzťahu k vodičom a pilotom dopravnej zdravotnej a záchrannej zdravotnej služby značne diskriminačne, nezmyselne a vo svojej podstate znamenajú nenaplnenie zmyslu a účelu, ktoré sa týmito finančnými príspevkami sledovali. Uvedené sa priamo negatívnym spôsobom dotklo takých ľudí, ktorí v tejto ťažkej dobe v prvej línii nasadzujú svoje zdravie v boji s ochorením COVID-19.

Podotýkame, že zo samotného „350-eurového príspevku“ nezostane pracovníkom v zdravotníctve po zaplatení daní ani 300 EUR, čo je suma, ktorú dostávajú dôchodcovia iba za to, že prejavia ochotu nechať sa zaočkovať. Rozdelenie pracovníkov v zdravotníctve na dve kategórie, pričom jedna na príspevok nárok má a druhá nie, spôsobuje u vodičov a pilotov uvedených zdravotných služieb oprávnený pocit nespravodlivosti a morálneho nedocenenia významu ich neľahkej práce.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti si Vás touto cestou dovoľujeme požiadať o zabezpečenie nápravy v predmetnej veci v tom smere, aby na účely vzniku nároku pre vyplatenie finančných príspevkov vo forme 350 EUR odmien došlo vo vzťahu k vodičom dopravnej zdravotnej služby a vodičom a pilotom záchrannej zdravotnej služby k odstráneniu podmienky ich zaradenia medzi zdravotníckych pracovníkov, a aby aj týmto zamestnancom bola prejavená úcta za ich prácu vykonávanú v tomto neľahkom období a tieto odmeny im mohli byť riadne vyplatené.


S úctou
Ing. Michal Bahelka, MSc.
predseda ADZS

Zdroj: ASOCIÁCIA DOPRAVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *