MAVENCLAD (kladribín) – riziko závažného poškodenia pečene a nové odporúčania týkajúce sa monitorovania funkcie pečene

Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku Merck Europe B.V. po dohode s Európskou liekovou agentúrou a Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv informujú o nežiaducich udalostiach poškodenia pečene pri liečbe liekom MAVENCLAD.

MAVENCLAD je  indikovaný na liečbu dospelých pacientov s vysoko aktívnou relapsujúcou sklerózou multiplex (SM). U pacientov liečených liekom MAVENCLAD boli hlásené prípady poškodenia pečene, vrátane závažných prípadov a prípadov vedúcich k prerušeniu liečby. Nedávna revízia dostupných údajov o bezpečnosti potvrdila zvýšené riziko poškodenia pečene po liečbe liekom MAVENCLAD. Viac informácií tu.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, TS

Foto: Freepik
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *