Minister zdravotníctva slávnostne otvoril nový špičkový urgentný príjem v popradskej nemocnici

Popradská nemocnica má moderný špičkový urgentný príjem najvyššie druhého typu a dnes ho slávnostne uviedla do prevádzky. Urgentný príjem v popradskej nemocnici je dôležitou spádovou oblasťou pre tatranský región, pomáha častokrát po úrazoch turistom či lyžiarom.

„Zdravotníci sú počas posledných dvoch rokov pandémie vyťažení a bojujú o životy ľudí. Aktuálne na Slovensku pribúda priemerne okolo 20.000 pozitívne testovaných osôb na ochorenie COVID-19. Dve percentá z ľudí, ktorí boli pred týždňom pozitívne testovaní, vyhľadávajú aj starostlivosť v nemocniciach. Situáciu v nemocniciach aj napriek pandémii zvládame dobre a ja všetkým lekárom, sestrám a ďalším zdravotníckym pracovníkom nesmierne ďakujem. Mám zároveň radosť, keď prinášame adekvátne podmienky na prácu v podobe moderných špičkových priestorov, akými je aj nový urgentný príjem II. typu v popradskej nemocnici. Želám všetkým, ktorí na tomto pracovisku pracujú príjemné pracovné prostredie a pacientom špičkovú dostupnú zdravotnú starostlivosť,“ uviedol minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.

Moderný urgentný príjem vytvorila nemocnica na mieste pôvodného centrálneho príjmu, ktorý bol vzhľadom na priestorové požiadavky rozšírený do areálu. Stavba trvala 11 mesiacov a prebiehala v období od septembra 2019 do júla 2021. Spolu sa preinvestovalo 1 686 136,49 Eur, z toho 5 % nemocnica investovala z vlastných zdrojov. Cena zahŕňa okrem stavebných prác a materiálu, aj dokumentáciu a správne poplatky súvisiace so stavbou. Nové pracovisko nemocnice bude poskytovať pacientom komplexnú zdravotnú starostlivosť na jednom mieste. Ide o výrazný posun v manažovaní zdravotnej starostlivosti pri pacientoch v urgentných stavoch. Špecifickosť urgentného príjmu 2. typu v Poprade v tejto chvíli podčiarkuje to, že je aktuálne jediným urgentným príjmom tohto typu na východe Slovenska,“ informoval generálny riaditeľ Nemocnice Poprad, a. s., Jozef Tekáč.

 „Nový urgent je rozdelený na vysokoprahovú a nízkoprahovú časť. Do oboch častí je samostatný vstup. Ťažké stavy v ohrození života budú záchranári privážať priamo do vysokoprahovej časti. Nachádza sa v nej 1 box intenzívnej traumatologickej starostlivosti, 1 box jednotky všeobecnej intenzívnej starostlivosti a 1 box pre infekčného pacienta. Nízkoprahová časť je zložená z traumatologickej, chirurgickej, neurologickej a internej ambulancie,“ informoval primár oddelenia Jozef Chlebec.

Nariadením vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa Nemocnica Poprad zaradila do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 2. typu. V rámci Prešovského kraja mal urgentný príjem 2. typu vzniknúť v Poprade. V súčasnosti Nemocnica Poprad splnila podmienky na jeho prevádzku. Zariadenia zaradené do minimálnej siete UP2T majú presne špecifikované priestorové usporiadanie a materiálno-technické vybavenie či personálne zabezpečenie.

Zdroj, foto: MZ SR, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *