MZ SR: Ministerstvo začne s vyplácaním refundácií za prevozy zosnulých na Covid-19

Pozostalí, ktorým príbuzní zomreli v roku 2021 na ochorenie Covid-19 v zariadení vzdialenom minimálne 100 kilometrov od bydliska, môžu požiadať o refundáciu nákladov na ich prevoz.  Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo na svojom webovom sídle vzor žiadosti: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/Covid-19/Dokumenty/Ziadost-refundacia-nakladov-prevoz-zosnuleho-pacienta-Covid-19.pdf .

Odo dnes tak môžu pozostalí reálne žiadať o finančný príspevok až do výšky 1000 eur. Žiadosť obsahuje základné informácie o žiadateľovi a zosnulom pacientovi, jej súčasťou je predloženie základných dokladov, originálov alebo kópií, a to:

1. potvrdenia zdravotníckeho zariadenia o liečbe a prepustení zosnulého  pacienta spolu s prepúšťaniu správou,

2. potvrdenia pohrebnej služby o prevoze,

3. potvrdenia o uhradení prevozu,

4. potvrdenia pohrebnej služby o počte kilometrov a cene za nich.

Žiadosti je možné podávať viacerými spôsobmi:

  • osobne na podateľni rezortu, na adrese: Ministerstvo zdravotníctva SR, sekcia financovania,  Limbova 2, 837 52 Bratislava,
  • doporučenou zásielkou,
  • kuriérom. 

Termín podávania žiadostí je do 30. júna 2022. Refundácia sa vzťahuje na oprávnené obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021.

Rezort prosí žiadateľov, aby v žiadosti uviedli aj svoju funkčnú emailovú adresu pre potrebu vzájomnej komunikácie.

Vláda SR svojím uznesením zo dňa 26. januára 2022 tak vyšla v ústrety pozostalým v najviac pandémiou postihnutých regiónoch, ktorých príbuzní museli byť prevezení na voľné lôžka covidových oddelení v zariadeniach výrazne vzdialených od miesta bydliska. Išlo o pacientov, ktorí potrebovali umelú pľúcnu ventiláciu.

Zdroj: MZ SR, TS

Foto: Niek Verlaan z Pixabay
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *