Nebezpečný výrobok: konzervovaný kokosový krém z Thajska

Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslal Úradu verejného zdravotníctva SR výstražné oznámenie Nemecka – migrácia bisfenolu A a cyclo-di-BADGE (CdB) v konzervovanom kokosovom kréme z Thajska. Ide o výrobok – kokosový krém v konzerve, značka: AROY-D, výr. č.: 8463 (24 x 400 ml) a 8466 (12 x 400 ml), EAN kód: 016229902506, DMT: 16/03/2024, krajina pôvodu: Thajsko, výrobca:Thai Agri Foods Public Company Limited, Thajsko, dovozca: Kreyenhop & Kluge GmbH & Co KG, Industriestrasse 40-42, Oyten, Nemecko.

V predmetnom výrobku bola laboratórnou analýzou zistená migrácia bisfenolu A (262 až 295 μg/kg) (max. povolený limit je 50 μg/kg) a migrácia cyclo-di-BADGE (CdB), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami, na základe čoho sa výrobok sťahuje z trhu. Dovozca výrobku Kreyenhop & Kluge GmbH & Co KG, distribuoval predmetný výrobok do viacerých štátov EÚ, vrátane SR.

ÚVZ SR v nadväznosti na vyššie uvedené v spolupráci s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva overuje, prípadne zabezpečuje stiahnutie predmetného škodlivého výrobku z trhu v SR.

Keďže sa uvedené výrobky ešte môžu nachádzať na trhu na území Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom, aby tieto výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja.


Doplňujúce informácie:

Bisfenol A je monomér, ktorý sa používa na výrobu plastov a taktiež na výrobu povrchových úprav (lakov) – v tomto prípade ide o plechovku, ktorá je povrchovo upravená lakom.

Bisfenol A je dokázaný endokrinný disruptor (rozrušovač). Endokrinné disruptory sú chemické látky, ktoré môžu narúšať endokrinný systém ľudského tela.

Cyclo-di-BADGE pozostáva z bisfenolu A a diglycidyléteru bisfenolu A. Je to neúmyselne pridaná látka (NIAS), ktorá vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe epoxidovej živice, ktorá sa používa na laky potravinových konzerv.

Zdroj, foto: Úrad verejného zdravotníctva SR – 17. február 2022, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *