Vyhlásenie SLK: Podpora lekárskemu stavu a obyvateľstvu Ukrajiny

Slovenská lekárska komora vyjadruje solidaritu s našimi susedmi – obyvateľmi Ukrajiny. Bezprecedentný, neospravedlniteľný a neodôvodnený akt agresie Ruskej federácie spôsobí straty na životoch, zdraví a majetku obyvateľov Ukrajiny. V tejto kritickej a smutnej chvíli súčasne vyjadrujeme podporu občanom Ukrajiny žijúcim na Slovensku.

V slovenskom zdravotníctve pôsobí vyše 500 lekárov a lekárok pochádzajúcich z Ukrajiny, prajeme im, aby životy ich blízkych neboli ohrozené. Predovšetkým lekári vidia dôsledky krokov politikov – utrpenie ľudí. Pripomíname paralely historických udalostí v Európe a v Česko-Slovensku v rokoch 1938 a 1968, lebo samotná podpora bez uvedomenia si súvislostí nestačí.

Odsudzujeme aj akékoľvek akty agresie a útoky na zdravotnícke zariadenia a bránenie lekárom v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientom, alebo ich sankcionovanie za to – je to je v rozpore s medzinárodným právom zakotveným v dohovoroch, ku ktorým sa Ruská federácia zaviazala. Veríme, že sa Ukrajina za podpory všetkých slušných ľudí ubráni a ruskí vojaci sa vrátia aj so zbraňami naspäť do svojej krajiny. Ukrajina musí teraz aj v ďalšom období cítiť, že Slovensko a Slováci sú pri nej.

Slovenská lekárska komora, 25. 2 2022

Zdroj: SLK, Facebook

Foto: Jorono z Pixabay

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *