Vakcíny a lieky proti COVID-19 (prehľad)

Lieky a vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sa registrujú tzv. centralizovaným procesom. Vedecké posúdenie lieku vykonáva Európska lieková agentúra a na základe jej odporučenia vydáva rozhodnutie o registrácii Európska komisia. Takéto rozhodnutie je automaticky platné vo všetkých členských štátoch Európskej únie/ Európskeho hospodárskeho priestoru.

Žiadosť o registráciu lieku podáva výrobca, respektíve jeho splnomocnený zástupca. Na urýchlenie registrácie bol zavedený proces priebežného hodnotenia, tzv. rolling review. V rámci neho žiadateľ dodáva údaje postupne podľa toho, ako ich má k dispozícii (pri štandardnej registrácii je potrebné dodať kompletnú dokumentáciu naraz). Keď má žiadateľ k dispozícii dostatočné údaje, môže požiadať o registráciu.

V prípade ohrozenia verejného zdravia, ak prínosy lieku prevyšujú riziká spojené s neúplnosťou údajov, stačí k registrácii menej údajov, ktoré sa však musia časom doplniť. Tento postup sa nazýva podmienečná registrácia a aktuálne je takto registrovaných okrem 4 vakcín proti COVID-19 aj ďalších cca 40 liekov na rôzne typy ochorení.

Podmienečná registrácia sa môže udeliť, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

  • pomer prínosov a rizík lieku je pozitívny
  • je pravdepodobné (napríklad na základe prebiehajúcich štúdií), že držiteľ bude schopný dodávať chýbajúce údaje po udelení podmienečnej registrácie
  • lieky sú určené na tzv. nenaplnené liečebné potreby – teda neexistuje adekvátna alternatíva
  • prínos skoršej dostupnosti lieku prevyšuje riziko spojené s neúplnosťou údajov.

Registrované vakcíny proti COVID-19 sú podrobne monitorované a musia spĺňať podmienky na bezpečnosť, účinnosť a farmaceutickú kvalitu platné v Európskej únii. V žiadnom prípade nejde o „experimentálne“ vakcíny.

Podmienečná registrácia je platná jeden rok a každoročne sa môže predlžovať. Podmienečná registrácia sa môže zmeniť na štandardnú registráciu po dodaní úplných údajov. Registračný proces v EÚ sa odlišuje napríklad od USA či Kanady, kde niektorým vakcínam proti COVID-19 už bola udelená tzv. plná registrácia.

Tento dokument obsahuje prehľad liekov proti COVID-19 a vakcín na prevenciu tohto ochorenia. Sú v ňom zahrnuté registrované lieky, lieky v procese registrácie, lieky v procese priebežného hodnotenia a aj lieky, ku ktorým Európska lieková agentúra vydala odporučenia na použitie v rámci tzv. emergency use (povolenie na terapeutické použitie neregistrovaného lieku).

Tabuľky sa priebežne aktualizujú.

Registrované lieky

LiečivoNázov liekuDruh liekuIndikáciaLieková forma
PF-07321332/ritonavirPaxlovidantivirotikum– rizikoví dospelí pacienti, ktorých stav nevyžaduje liečbu kyslíkom (na začiatku ochorenia)tablety
regdanvimabRegkironamonoklonálne protilátky– rizikoví pacienti, ktorých stav nevyžaduje liečbu kyslíkom (na začiatku ochorenia)infúzia
tocilizumabRoActemraimunosupresívum– dospelí na kortikosteroidnej liečbe, ktorí si vyžadujú liečbu kyslíkom vrátane pľúcnej ventilácieinjekcia/infúzia
casirivimab/ imdevimabRonaprevemonoklonálne protilátky– od 12 rokov a min. 40 kg- pacienti, ktorých stav nevyžaduje liečbu kyslíkom (na začiatku ochorenia)- prevencia u rizikových pacientovinfúzia/injekcia
remdezivirVekluryantivirotikum– od 12 rokov a min. 40 kg- pacienti so zápalom pľúc, ktorí potrebujú kyslík ale nie sú napojení na ventiláciu- rizikoví dospelí pacienti nevyžadujúci liečbu kyslíkominfúzia
sotrovimabXevudymonoklonálne protilátky– od 12 rokov a min. 40 kg- rizikoví pacienti, ktorých stav nevyžaduje liečbu kyslíkom (na začiatku ochorenia)infúzia
anakinraKineretimunosupresívum– dospelí so zápalom pľúc s rizikom respiračného zlyhaniainjekcia
dexametazónDexamedDexametazon Krka 4 mg tabletyDexamethasone hameln 4 mg/ml injekčný roztokDexamethasone Noridem 4 mg/ml injekčný roztokDexamethasone phosphate Krka 4 mg/ml injekčný/infúzny roztok a 4 mg/ml injekčný/infúzny roztokimunosupresívum– od 12 rokov a min. 40 kg- pacienti na kyslíku/ pľúcnej ventiláciitabletyinfúzny roztokinjekčný/infúzny roztok 

Podaná žiadosť o registráciu lieku

LiečivoNázov liekuDruh liekuIndikáciaLieková forma
molnupiravirLagevrioantivirotikum– rizikoví dospelí pacienti, ktorých stav nevyžaduje liečbu kyslíkom (na začiatku ochorenia)kapsuly
baricitinibOlumiantimunosupresívum– hospitalizovaní pacienti od 10 rokov, ktorí si vyžadujú liečbu doplnkovým kyslíkominjekcia/infúzia
Tixagevimab/cilgavimabEvusheldmonoklonálne protilátky– prevencia COVID-19 u dospelýchinjekcia

Podaná žiadosť o priebežné hodnotenie  lieku

LiečivoNázov liekuDruh liekuIndikáciaLieková forma

Odporučenie na tzv. emergency use

LiečivoNázov liekuDruh liekuIndikáciaLieková forma
Bamlanivimab/etesevimabmonoklonálne protilátky– rizikoví dospelí pacienti, ktorých stav nevyžaduje liečbu kyslíkom (na začiatku ochorenia)infúzia
molnupiravirLagevrioantivirotikum– rizikoví dospelí pacienti, ktorých stav nevyžaduje liečbu kyslíkom (na začiatku ochorenia)kapsuly

Registrované vakcíny

Nižšie uvedené indikácie vyplývajú z oficiálnej dokumentácie k vakcínam (Súhrn charakteristických vlastností lieku, Písomná informácia pre používateľa). Očkovaciu stratégiu na Slovensku má v kompetencii Ministerstvo zdravotníctva, ktoré môže rozhodnúť aj o odlišnom podávaní vakcín (napríklad na základe epidemiologickej situácie, nových variantov vírusu či nových klinických dát).

Názov vakcínyVýrobcaIndikácia (vek)Očkovacia schémaDruh vakcíny
ComirnatyPfizer/BioNTechod 5 rokov– dve dávky v odstupe 3 týždne- dospelým od 18 rokov sa môže najmenej po 6 mesiacoch podať posilňovacia dávkamRNA
SpikevaxModernaod 12 rokov– dve dávky v odstupe 28 dní- dospelým od 18 rokov sa môže najmenej po 6 mesiacoch podať posilňovacia dávkamRNA
VaxzevriaAstraZenecaod 18 rokov– dve dávky v odstupe 4 až 12 týždňovvektorová
COVID-19 Vaccine JanssenJanssen (Johnson&Johnson)od 18 rokov– jedna dávka- posilňovacia dávka najmenej po 2 mesiacochvektorová
NuvaxovidNovavaxod 18 rokovdve dávky v odstupe 21 dníproteínová

Podaná žiadosť o priebežné hodnotenie  vakcíny

Názov vakcínyVýrobcaIndikácia (vek)Očkovacia schémaDruh vakcíny
VidprevtynSanofi Pasteurod 18 rokovdve dávkyproteínová
Sputnik V (Gam COVID-Vac)Gamalejovo národné výskumné centrumod 18 rokovdve dávky vektorová
VLA2001Valnevaod 18 rokovdve dávkyinaktivovaný (mŕtvy) vírus
Vero CellSinovacod 18 rokovdve dávkyinaktivovaný (mŕtvy) vírus

Zdroj: 16.3.2022 SÚKL, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *