SLK k navýšeniu zdrojov pre zdravotníctvo: Dôležitý bude kľúč, akým budú peniaze prerozdelené!

Vzhľadom na aktuálne informácie o uvoľnených finančných prostriedkoch (365 miliónov eur) na zdravotníctvo, si musíme počkať, či tieto zdroje pokryjú náklady poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Dôležité bude aj to, akým kľúčom budú navýšené peniaze napokon prerozdelené.

Za nevyhnutné považujeme, aby nárast finančných prostriedkov preniesli zdravotné poisťovne v plnej výške do platieb za realizované výkony zdravotnej starostlivosti. Inak by mohla byť ohrozená prevádzka zdravotníckych zariadení a tým pádom aj znížená dostupnosť aj kvalita zdravotnej starostlivosti pre pacientov.

To však závisí nielen od ďalších vyjednávaní medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami, ale aj od výšky platieb, ktoré poskytovateľom budú ponúknuté. Tieto musia pokryť ich reálne náklady.

Slovenská lekárska komora dúfa a verí, že k dohode medzi poskytovateľmi a zdravotnými poisťovňami napokon dôjde a nenastane scenár, ktorý by znamenal, že by pacientom bola od 1. apríla, resp. 1. mája poskytovaná len neodkladná zdravotná starostlivosť a za ďalšiu by si museli u nezmluvných poskytovateľov platiť.

Slovenská lekárska komora, 22.3.2022

Zdroj, foto: SLK, Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *