TBC – fakty a informácie pri príležitosti Sv. dňa tuberkulózy

Tuberkulóza (TBC) je celkové infekčné ochorenie, vyvolané patogénnymi baktériami zo skupiny Mycobacterium tuberculosis komplex. Každú sekundu sa ňou na svete infikuje jeden človek. V našich podmienkach sa v súčasnosti reálne vyskytuje len typ vyvolaný samotným tzv. Kochovým bacilom. Ochorenie je celosvetovo druhou hlavnou príčinou úmrtí na infekčný agens, hneď po COVID-19. Stále zostáva hlavnou príčinou smrti ľudí s infekciou HIV a hlavnou príčinou smrti v dôsledku infekcií, rezistentných na antimikrobiálne látky. 

Od roku 1982 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila 24. marec za Svetový deň tuberkulózy, jeho cieľom je informovať širokú odbornú i laickú verejnosť o súčasnej situácii vo výskyte TBC a motivovať ju k boju proti tejto chorobe na celom svete.

Niekoľko čísel

Hoci sa za posledných sto rokov výskyt tuberkulózy dramaticky znížil, predstavuje stále výraznú hrozbu pre verejné zdravie v európskom regióne. V roku 2017 bolo zaznamenaných 55 337 prípadov tuberkulózy v krajinách EÚ (chorobnosť 10,7/100 000 obyvateľov). Medzi krajinami však existujú veľké rozdiely – od miery notifikácie 3,4/100 000 obyvateľov na Islande až po 83,5/100 000 obyvateľov v Rumunsku.

Na Slovensku je dnes situácia stabilizovaná, priaznivá a plne pod kontrolou s trendom poklesu. V roku 2018 bolo do Národného registra TBC nahlásených 281 prípadov (chorobnosť 5,18/100 000 obyvateľov), vlani sme evidovali len 150 prípadov. Rozloženie výskytu TBC na Slovensku však nie je rovnomerné. Najvyššia miera je vo východoslovenských regiónoch, kde ohniská nákazy predstavujú osady obyvateľov z marginalizovaných komunít.

Prenos ochorenia a jeho príznaky

Najčastejším zdrojom nákazy pre človeka je človek, ktorý má takú formu tuberkulózy, pri ktorej vylučuje do prostredia živé baktérie. Sú to prevažne chorí s pľúcnou TBC a baktérie sa nachádzajú v pľúcnom sekréte – v spúte. K prenosu nákazy dochádza inhalačnou cestou prípadne kontaktom s infekčným materiálom pri porušení celistvosti kože. Zriedkavejším zdrojom sú choré zvieratá alebo vtáky, veľmi vzácne sú iné zdroje nákazy.

Nástup ochorenia je pozvoľný, príznaky sú spočiatku nenápadné, rozvíjajú sa pomaly a sú dlhotrvajúce. Hlavný príznakom rozvinutého ochorenia je produktívny kašeľ a vykašliavané spútum predstavuje vysoko infekčný materiál. Ďalšími príznakmi sú chudnutie, slabosť, únava, mierne zvýšenie teploty, nočné potenie. Ak sa ochorenie nelieči, pokročilými neskoršími príznakmi, vedúcimi prípadne až k smrti, sú vykašliavanie až chrlenie krvi, dýchavica až dychové zlyhávanie v dôsledku zničenia a nenávratnej straty pľúcneho tkaniva,“ vysvetľuje docent MUDr. Pavol Joppa, PhD., prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach a LF UPJŠ Košice.

Možnosti liečby a prognóza

Diagnostický postup pri tuberkulóze sa opiera o dôkladnú anamnézu, zhodnotenie epidemiologickej situácie, klinické vyšetrenie, o zobrazovacie metódy ako RTG prípadne CT vyšetrenie, o mikrobiologické vyšetrenia, endoskopické vyšetrenia, histologické vyšetrenie. Cieľom liečby je vyliečenie chorého, prevencia neskorých následkov a úmrtia, prevencia opakovania choroby a zamedzenie prenosu TBC na osoby, ktoré boli alebo sú v kontakte s chorým.

„Okrem bežných režimových opatrení a správnej výživy sú hlavným prostriedkom liečby lieky – antituberkulotická liečba, ktoré zastavujú rast tuberkulóznych bacilov a usmrcujú ich. Používajú sa vždy v kombinácii. V závislosti od fázy ochorenia a dovtedajšej liečby sa podáva dvoj až päťkombinácia liekov. Pri nekomplikovanom priebehu a disciplinovanom dodržiavaní liečebného režimu trvá liečba najmenej 6 mesiacov. V prípade prerušenia liečby, recidívy ochorenia alebo infekcie kmeňom s rezistenciou na niektoré z liečiv  sa však môže výraznejšie predĺžiť, niekedy aj na viac ako rok alebo dva,“ pripomína prednosta. 

Vakcinácia ustúpila

Na Slovensku sa ako plošné očkovanie začala vakcinácia BCG (oslabenou formou mikróbu) v roku 1953, očkovali sa novorodenci najneskôr do šiesteho týždňa veku, preočkovanie negatívnych detí sa redukovalo na revakcináciu v jedenástom roku veku. Mnohými štúdiami sa neskôr ukázala ako neopodstatnená, v roku 2010 bola zrušená a o dva roky neskôr pre dobrú epidemiologickú situáciu bolo celoplošné očkovanie novorodencov ukončené. Neznamená to úplný zánik BCG vakcinácie na Slovensku, očkovanie proti TBC je stále dostupné. Tak ako v minulosti sa aj v súčasnosti naďalej očkujú deti v kontakte s TBC ochorením s negatívnymi výsledkami a nálezom na röntgene pľúc a tiež novorodenci, prepúšťaní do rodiny so známym výskytom tuberkulózy. 

Zdroj: UNLP KošicePridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *