Vyhlásenie SLK ku situácii s vyjednávaním o zmluvných podmienkach medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami

SLK pozorne sleduje situáciu v súvislosti s vyjednávaním o nových zmluvných podmienkach medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami. Verili sme, že deklarované navýšenie zdrojov do zdravotníctva sa pretaví do výšky platieb, ktoré poskytovateľom zdravotnej starostlivosti budú navrhnuté zo strany zdravotných poisťovní. Podľa informácií, ktoré máme, sa tak však nestalo.

Problémom je aj to, že navýšenie zdrojov do zdravotníctva, s ktorým môžu zdravotné poisťovne aktuálne rátať, reálne predstavuje oveľa nižšiu sumu ako deklarovaných 365 miliónov eur. Na zdravotnú starostlivosť do celého systému reálne navyše pôjde IBA 100 miliónov eur za zvýšenie platby za poistencov štátu. Zvyšné dve sumy – 120 miliónov je navýšenie základného imania VŠZP a 145 miliónov je len predpokladaný zvýšený výber zdravotného poistenia od pracujúcich občanov, ktorý závisí od vývoja ekonomiky v ďalšom období.

Aktuálne návrhy niektorých zdravotných poisťovní nereflektujú výšku nákladov, ktoré majú poskytovatelia ZS na svoju prevádzku. To vedie ku situácii, že poskytovatelia pri navrhovaných zmluvách nevedia zabezpečiť pokrytie ich oprávnených nákladov. Situácia dospela do bodu, že niektorí poskytovatelia z tohto dôvodu odmietajú podpis zmlúv so zdravotnými poisťovňami. Aktuálne sú rokovania kritické najmä so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou /VšZP/ a to aj s ohľadom ku vypršaniu platnosti zmlúv niektorých poskytovateľov s touto poisťovňou k 31.3.2022.

Na možnosť takéhoto vývoja situácie pri navrhovanom a nakoniec schválenom rozpočte sme upozorňovali dlhodobo. Zorganizovali sme stretnutia rôznych zdravotníckych organizácií k tejto téme a sami sme sa zúčastnili aj ďalších rokovaní. Zdravotnícke organizácie podporila v ich požiadavkách aj pani prezidentka SR Zuzana Čaputová. Náš hlas ostal, bohužiaľ, doteraz nevypočutý. Je vysoko pravdepodobné, že mnohé ambulancie nebudú mať od 1.4.2022 podpísanú zmluvu so VŠZP o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

V tejto súvislosti sme požiadali aj Ministerstvo zdravotníctva SR o vydanie jasného usmernenia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako v prípade nezmluvného vzťahu pristupovať k pacientom. Doteraz túto informáciu z MZ SR nemáme. Zdravotnícke zariadenia nemôžu adekvátne fungovať a poskytovať zodpovednú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť, ak nemajú pokryté personálne, materiálno-technické a prevádzkové /napr. energie/ náklady. SLK bude plne chápať, ak by sa pre tieto dôvody rozhodli poskytovatelia ZS nepodpísať nevýhodné zmluvy. Z vyššie uvedených dôvodov je možné, že niektorí poskytovatelia ZS budú od 1.4.2022 fungovať v nezmluvnom vzťahu so VŠZP a jej poistencom budú poskytovať len neodkladnú zdravotnú starostlivosť, respektíve si budú musieť pacienti náklady, ktoré vzniknú s ich ošetrením, uhrádzať priamymi platbami v ambulanciách.

Ak sa situácia nevyrieši, môže takýchto ambulancií pribúdať a uvedené sa môže týkať aj niektorých nemocníc, kúpeľov, ako aj poistencov ďalších poisťovní. Za takýchto okolností sa naozaj nemožno čudovať, že lekári neostávajú pracovať v slovenskom zdravotníctve, nenastupujú do ambulancií a lekári v dôchodkovom veku končia svoju prax bez náhrady. Hoci chápeme finančné problémy štátu, kombinácia nedostatočných platieb, inflácie, zvyšovania cien energií, pandémie COVID-19, chýbajúcich lekárov a zdravotníkov v nemocniciach a ambulanciách a migračnej vlny z vojnou zmietanej Ukrajiny je mínovým poľom, ktoré bude znamenať ďalšiu devastáciu už aj tak krehkého systému zdravotníctva na Slovensku.

Ak je toto zámer ministerstva financií, je to veľmi krátkozraké a smutné. SLK odmieta stupňovanie tlaku na zdravotníkov a očakáva konkrétne návrhy na určenie reálnych cien výkonov ZS, ktoré budú pretavené do návrhov na zmluvné vzťahy od zdravotných poisťovní. SLK ešte dnes zverejní informáciu pre poskytovateľov ZS, ako postupovať v prípade nezmluvného vzťahu k poistencovi nezmluvnej poisťovne. V prípade, že obdržíme v tomto ohľade usmernenie, ktoré sme žiadali od MZ SR, budeme o ňom lekárov informovať taktiež. SLK znovu apeluje na kompetentných, aby ku zdravotníctvu pristupovali ako ku priorite – tak, ako to deklarovali aj v programovom vyhlásení vlády – a aby zabezpečili uhrádzanie reálnych cien za výkony zdravotnej starostlivosti pre ich poskytovateľov a nebrali si pacientov, lekárov, sestry, záchranárov a ostatných zdravotníkov za rukojemníkov politického boja.

Zdroj: Slovenská lekárska komora, 30.3.2022

Foto: People photo created by jcomp – www.freepik.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *