BUSHI DO technika koronárnej intervencie použitá prvýkrát na Slovensku v Nemocnici CINRE

V Nemocnici CINRE bola vykonaná BUSHI DO technikou prvýkrát na Slovensku intervencia na koronárnom riečisku 74-ročného polymorbídneho pacienta s chronickým a kompletným uzáverom RIA koronárnej tepny. Po obojstrannej kanylácii uzáveru BUSHI DO technikou, ktorú realizoval intervenčný kardiológ MUDr. Marián Piešťanský, bolo samotné ošetrenie uzáveru vykonané CTO MasterClass intervenčným kardiológom CINRE MUDr. Ľudovítom Baldovským. Katetrizačné ošetrenie dlhého uzáveru RIA tepny srdca u operovaného pacienta pomocou inovatívnej BUSHI DO techniky prebehlo úspešne a bez komplikácií.

BUSHI DO (Bipoint Uni-lateral Sheathless catheter Insertion via Distal & proximal radial artery) je inovatívny miniinvazívny katetrizačný postup pochádzajúci z Japonska, ktorý sa využíva na ošetrenie chronických totálnych uzáverov koronárnych tepien srdca, ako alternatívy chirurgickej bypassovej liečby.

Tento katetrizačný prístup je založený na princípe duálnej kanylácie jednej periférnej tepny, spravidla radiálnej artérie pravej ruky, pri ktorom sa cez dva miniatúrne vpichy vo vzájomne bezprostrednej blízkosti, zavádzajú do srdca súčasne dva tenké katétre, pomocou ktorých sa nasondujú odstupy oboch koronárnych artérií srdca. Tento katetrizačný prístup potom umožňuje komplexné viaccievne ošetrenie srdcových tepien a prináša pacientovi počas výkonu adekvátny komfort a dobrú spoluprácu, hlavne pri dlhotrvajúcich výkonov, akými je ošetrovanie chronických uzáverov koronárnych tepien.


Zdroj, foto: CINRE. TSPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *