41. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu

Vedecká konferencia 41. Dni zdravotnej výchovy MUDR. Ivana Stodolu pod záštitou hlavného hygienika SR sa uskutoční v dňoch 25. – 26. augusta 2022 v Prešove.

Zámerom je predovšetkým interdisciplinárna výmena informácií, poznatkov, výskumných zistení a skúseností v oblasti podpory, rozvoja a ochrany verejného zdravia v kontexte s novým Akčným plánom pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky V (NEHAP V.).

Nový Akčný plán pre životné prostredie a zdravie je základným strategickým dokumentom pre environmentálne zdravie. Hlavným cieľom novej aktualizácie Národného programu podpory zdravia je zlepšovať zdravotný stav obyvateľov Slovenskej republiky, prostredníctvom zvyšovania úrovne zdravotného uvedomenia a podpory zdravia.


Vedecká konferencia bude rozdelená do tematických sekcií:

  • Environmentálne zdravie,
  • životný štýl a zdravie,
  • ďalšie vzdelávanie vo verejnom zdravotníctve,
  • iné, tematicky rôznorodé odborné príspevky.

Váš záujem o účasť na konferencii potvrďte vyplnením prihlášky:

  1. Prihlásenie pre aktívnu účasť a vloženie abstraktu (do 10.6.2022)
  2. Prihlásenie pre pasívnu účasť (do 31.7.2022)


Podujatie bude hodnotené kreditmi CME. Súčasťou konferencie bude odovzdávanie plakety MUDr. Ivana Stodolu – ocenenia za významný prínos k rozvoju zdravotnej výchovy, prevencie a k podpore zdravia na Slovensku.


Podrobnejšie informácie o konferencii a organizačné pokyny získate
kliknutím na tento odkaz

Zdroj, obrázok: ÚVZ SR, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *