MV SR a MZ SR podpísali memorandum za skvalitnenie starostlivosti zásahov pri ohrození života

Štát analyzuje možnosti vybudovania vlastnej leteckej záchrannej služby

Minister vnútra Roman Mikulec a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský podpísali spoločné memorandum o spolupráci. Obaja ministri v ňom prejavili spoločnú vôľu vytvoriť do konca roka 2026 jednotný letecký útvar na plnenie úloh integrovaného záchranného systému (IZS), ktorého gestorom bude MV SR. Útvar bude plniť úlohy a potreby leteckých činností Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a prevádzkovať vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu na celom Slovensku.

„Dostupnosť pomoci zo vzduchu bude garantovaná v plnej miere štátom, ktorý zabezpečí vzájomnú zastupiteľnosť jednotlivých záchranných zložiek na celom území Slovenska ako aj prvkov kritickej infraštruktúry. Prevádzkovaním spoločnej letky dôjde k historickej obnove leteckej techniky, najmä vrtuľníkov pre vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu, Horskú záchrannú službu, Hasičský a záchranný zbor a Policajný zbor. Rovnako dôjde k výstavbe vybraných spoločných vrtuľníkových základní,“ vysvetlil minister vnútra SR Roman Mikulec.

Obe strany memoranda sa zaviazali vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti reorganizácie a rozvoja Leteckého útvaru MV SR a prevádzkovania vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby pod hlavičkou Leteckého útvaru MV SR a predložiť túto štúdiu na rokovanie vlády SR v termíne do septembra 2022. V prípade, že vláda štúdiu, ktorú vypracujú Letecký útvar MV SR a Sekcia zdravia MZ SR spolu s Inštitútom zdravotníckych analýz MZ SR,  schváli, rezort vnútra zahrnie do verejného obstarávania aj objednávku na nákup vrtuľníkov v špecifikácii „HEMS“ pre potreby prevádzkovania vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby od roku 2027.

„Spojením leteckých záchranných činností pod jednu strešnú organizáciu sa zároveň predpokladá úspora zdrojov zo štátneho rozpočtu a z verejného zdravotného poistenia. V prípade, že štát na základe vypracovanej štúdie príjme rozhodnutie o spustení spoločnej letky, do jeho začiatku bude vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu v gescii ministerstva zdravotníctva vykonávať súčasný prevádzkovateľ – spoločnosť AIR – TRANSPORT EUROPE, spol. s.r.o. na základe platného povolenia,“ povedal minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský

Toto memorandum nadväzuje na Programové vyhlásenie vlády SR, v ktorom sa vláda zaviazala zabezpečiť komplexný rozvoj záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, technologický rozvoj ich koordinačných a operačných stredísk a ich vzájomnú spoluprácu na dosiahnutie adekvátnej pripravenosti a umožnenie reakcie záchranných zložiek na čo najadresnejší zásah a záchranu života zraneného.

Zdroj, foto: MZ SR, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *