LEKÁRSKE ODBOROVÉ ZDRUŽENIE POKRAČUJE V ZBERE VYHLÁSENÍ O PRIPRAVENOSTI PODAŤ VÝPOVEDE

Prekvapivo výrazný záujem svedčí o vážnej situácii v našom zdravotníctve. Ak nedôjde k riešeniu problémov slovenského zdravotníctva, nie je vylúčené, že štrajková pohotovosť prerastie do výpovedí lekárov slovenských nemocníc.

Dňa 20.5.2022 sa konalo celoslovenské stretnutie predsedov Lekárskeho odborového združenia (LOZ) jednotlivých nemocníc. Na danom stretnutí sa vyhodnotila aj úvodná fáza zberu podpisov lekárov pod vyhlásenie o pripravenosti podať výpovede. Ide o vyhlásenie lekára, kde deklaruje, že ak vláda SR nezačne konečne riešiť upadajúce slovenské zdravotníctvo, je ochotný podať výpoveď.

Konkrétne požiadavky sa týkajú povinnosti zdravotných poisťovní uhradiť nemocniciam aspoň nákladové ceny za adekvátne poskytnutú liečbu, dodržiavanie personálneho zabezpečenia oddelení, navýšenie miezd sestier, reformy vzdelávania lekárov, podporu lekárskych fakúlt a zabezpečenie konkurencieschopnosti Slovenska pri udržaní lekárov.„Sme prekvapení vysokou mierou zapojenia lekárov veľkých nemocníc do podpisovania vyhlásení podať výpovede. Už krátka úvodná fáza ukázala, že v tejto chvíli máme nadpolovičnú podporu nemocničných lekárov v našich požiadavkách. Hoci dodnes sa zapojila väčšina lekárov veľkých nemocníc, verím, že to bude inšpirovať aj lekárov v menších nemocniciach. Na druhej strane tento vysoký počet lekárov ochotných podať výpovede bolestne ukazuje, že vláda s lekármi radšej bojuje, akoby sa s nimi dohodla a lekári nemajú na Slovensku podmienky aby sa mohli dobre starať o svojich pacientov” povedal predseda LOZ MUDr. Peter Visolajský.

Napriek pretrvávajúcej nespokojnosti lekárov s výsledkami komunikácie a opatreniami zo strany ministerstva zdravotníctva a vlády SR zástupcovia LOZ stále vláde ponúkajú dohodu, aby vláda dokázala riešiť problémy zdravotníctva aj bez toho, aby tu existovala reálna hrozba v podobe tisícov výpovedí lekárov. LOZ je tiež presvedčené, že v našom zdravotníctve sme došli na hranicu našich možností. Buď umožníme zlepšiť stav slovenského zdravotníctva alebo bude nasledovať jeho voľný pád, ktorý už nepôjde zastaviť. Preto apeluje na všetkých lekárov, ktorí zatiaľ nie sú rozhodnutí, aby vyhlásenie o pripravenosti podať výpovede podpísali a tým prinútili vládu vnímať potreby slovenských pacientov.

Predsedovia LOZ jednotlivých nemocníc

Zdroj: LEKÁRSKE ODBOROVÉ ZDRUŽENIE