Ľ. Beňa: Zintenzívnime našu prácu v prospech pacientov a zamestnancov

Košice, 1. júna 2022 – Na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice sa dnešným dňom, 1. júna 2022, stal riaditeľom UNLP Košice MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH, ktorý do 31. mája vykonával v nemocnici funkciu výkonného riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť.

„Chcem sa poďakovať kolegom, lekárom, sestrám, všetkým zdravotníckym pracovníkom, ale aj kolegom nezdravotníckych profesií za to, ako zvládli uplynulý mimoriadne náročný covidový rok a tiež rok predtým. Ako druhá najväčšia nemocnica na Slovensku sme na svojich pleciach niesli starostlivosť o pacientov z celého východoslovenského regiónu. Bez ochoty všetkých kolegov, bez obetavosti a práce doslova na pokraji síl, by sme to nedokázali zvládnuť. Ďakujem, kolegovia.“

Ďalším obdobím, ktoré si podľa Ľ. Beňu zaslúži uznanie, je okamžitá, rýchla a efektívna pomoc, ktorú UNLP naštartovala voči utečencom z Ukrajiny okamžite po vypuknutí vojnového konfliktu, ktorý sa začal koncom februára. „Naše Ukraine Care Center na Rastislavovej ulici bolo prvým svojho druhu na Slovensku. A stalo sa vzorom pre ostatné nemocnice, ocenili ho a ako mimoriadne pozitívny príklad poskytovania zdravotnej starostlivosti  prezentovali aj pracovníci zo Svetovej zdravotníckej organizácie, či Ministerstvo zdravotníctva SR. Všetkým kolegom patrí veľké uznanie.“

Oddlženie nemocnice a stabilizácia ekonomickej situácie

Aj napriek mimoriadne náročnému obdobiu sa UNLP podarilo za uplynulé mesiace spustiť množstvo ozdravných procesov. „Je nevyhnutné v nich intenzívne pokračovať. Sústrediť sa chceme najmä na zdravotnú starostlivosť a jej podporu,“ hovorí riaditeľ Beňa. Za dôležité považuje, že sa napriek náročnej ekonomickej situácii podarilo stabilizovať situáciu v UNLP. „Nemocnica už nevyrába nové dlhy, naopak, v uplynulých dvoch rokoch sa situácia v tomto smere zlepšila. Sme plne pripravení na proces oddlžovania UNLP,“ konštatuje nový riaditeľ.

Prioritou je nová moderná nemocnica pre Košičanov 

Oddlženie je krokom na naštartovanie procesu modernizácie UNLP, ktorá o dva roky oslávi svoju storočnicu. „Projekt modernej nemocnice pre Košičanov a obyvateľov východného Slovenska je pripravený, obdržali sme už aj kapitálové výdavky na projekčnú činnosť. Za práce na tomto mimoriadnom projekte sa chcem poďakovať Jánovi Slávikovi, ktorý za rok odviedol kus práce pre nemocnicu, ktorá bude slúžiť svojim pacientom, ich blízkym, ale tiež všetkým zamestnancom UNLP. Počítam s tým, že MUDr. Ján Slávik, MBA bude naďalej v tomto projekte pokračovať spolu so mnou, ako jeho líder manažér,“ hovorí Ľ. Beňa. 

Zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov

Nový riaditeľ chce zároveň pokračovať v nastavenom trende menších investícií, rýchlej obnovy kliník či oddelení, ale aj pracovného prostredia pre nezdravotníckych zamestnancov a tiež parkovacích plôch. „Zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov je našou prvoradou úlohou. Prispievajú k zmene vo vzťahu k pacientom, aj medzi zamestnancami,“ dodal riaditeľ Ľ.  Beňa.

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH – profesijný životopis

Súčasný riaditeľ UNLP Košice pôsobí v druhej najväčšej nemocnici na Slovensku už takmer 30 rokov. Po ukončení štúdia na LF UPJŠ (1993) nastúpil do UNLP ako lekár, na I. internú kliniku. Po získaní špecializácie v odbore vnútorné lekárstvo na SZU Bratislava si doplnil aj špecializáciu v nefrológii. Následne pôsobil ako nefrológ Dialyzačného strediska v rámci kliniky. Od nástupu do nemocnice v roku 2004 sa aktívne venuje transplantačnému programu v UNLP. Zároveň koordinuje darcovstvo aj v celoslovenskom meradle, prostredníctvom členstva vo viacerých odborných spoločnostiach na Slovensku aj v zahraničí.

Je krajským odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre orgánové transplantácie v košickom a prešovskom kraji, od roku 2009 do roku 2021 bol  primárom Transplantačného oddelenia UNLP Košice.

V súčasnosti je prezidentom Slovenskej transplantologickej spoločnosti, členom Odborného konzília MZ SR pre transplantácie od geneticky nepríbuzných a vzdialene geneticky príbuzných darcov, ako aj členom Transplantačnej komisie MZ SR. Zároveň je členom prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Zdroj, foto: UNLP Košice, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *