Výzva: Nominujte zdravotníkov na Cenu ministra zdravotníctva SR

Minister Vladimír Lengvarský tento rok udelí Cenu ministra zdravotníctva za významný prínos v oblasti slovenského zdravotníctva. Poslaním ceny je motivovať záujem zdravotníckych pracovníkov a mladej generácie o koncepčnú a systematickú prácu a zlepšenie spoločenského a sociálneho statusu zdravotníckych pracovníkov. Cieľom ceny ministra je ocenenie mimoriadnych a vynikajúcich výsledkov dosiahnutých v oblasti zdravotníctva v Slovenskej republike.

Cena bude udeľovaná v troch kategóriách:

–          lekár

–          sestra a pôrodná asistentka

–          iné zdravotnícke povolanie

Nominácie je možné zasielať od 1. do 30. júna 2022 na adresu cena_ministra@health.gov.sk.

Návrhové formuláre, ktoré je potrebné vyplniť a zaslať na uvedenú adresu sú zverejnené na stránke ministerstva https://www.health.gov.sk/Clanok?Cena-ministra-zdravotnictva-2022.

Kritériami na posudzovanie návrhov na cenu ministra sú významné aktivity a zásluhy v prospech pacientov, mimoriadne humanitný čin pri záchrane života a zdravia prekračujúci povinnosti v práci, celoživotné dielo v oblasti zdravotníctva a mimoriadne pracovné výkony v oblasti zdravotníctva.

Nominovať zdravotníkov na cenu ministra môžu fyzické osoby, štatutárne orgány právnickej osoby alebo poradné orgány ministra a ministerstva. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v septembri.

Štatút Ceny ministra zdravotníctva Slovenskej republiky za významný prínos v oblasti slovenského zdravotníctva nájdete na stránke MZ SR: https://www.health.gov.sk/Clanok?cena-ministra-zdravotnictva-sr

Zdroj: MZ SR, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *