Peľová situácia v SR za 21. týždeň 2022

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska: breza, trávy z čeľade lipnicovitéagát, cyprusovité-tisovité, hrab, jaseň, javor, dub, buk, orech, platan, pagaštan, gaštan, lipa, ihličnany z čeľade borovicovité, baza, pŕhľavovité, skorocel, štiav

spóry húb – Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom týždni dominoval v ovzduší na území Slovenska peľ ihličnanov z čeľade borovicovitých spolu s peľom tráv z čeľade lipnicovitých. Peľ brezy dosiahol alergiologicky významné denné koncentrácie už len na severnom Slovensku. Peľová sezóna ďalšieho silného alergénu – tráv z čeľade lipnicovitých – sa rozbehla naplno na celom území. Poklesli denné koncentrácie peľu všetkých drevín, výrazne poklesli aj denné hladiny peľu ihličnanov z čeľade borovicovitých. Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých zachytila monitorovacia stanica v Bratislave – 220 peľových zŕn v mvzduchu, v Žiline 219 peľových zŕn v mvzduchu, v Banskej Bystrici 164 peľových zŕn v mvzduchu, v Košiciach 78 peľových zŕn v mvzduchu. Najvyššie denné koncentrácie peľu ihličnanov zachytila monitorovacia stanica v Košiciach, a to 802 peľových zŕn v mvzduchu, v Žiline 631 peľových zŕn v mvzduchu a v Banskej Bystrici 463 peľových zŕn v mvzduchu. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval peľ pagaštanu, gaštanu, agátu, bazy, platanu, lipy, pajaseňa, skorocelu, štiavu a pŕhľavovitých. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a ich denné hladiny dosahovali vysoké hodnoty na celom území.


Prognóza peľovej situácie v SR na 22. týždeň 2022

Peľová sezóna brezy skončila a ani transportovaný peľ už nezvýši denné koncentrácie do alergiologicky významných hladín. Naplno sa rozbehla peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých, ktoré budú najsilnejším a najvýznamnejším alergénom najbližších týždňov. Peľ ihličnanov má klesajúcu tendenciu na celom území Slovenska a žlté povlaky už zmiznú aj na severnom a východnom Slovensku. Stromy pomaly dokvitajú a v ovzduší nadobúda prevahu peľ bylín. Denné koncentrácie spór húb (plesní) počas teplejších dní stúpnu. Množstvo peľu v ovzduší bude lokálne ovplyvňované najmä zrážkovou činnosťou.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR, TS

Foto: Konyvesotto z Pixabay
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *