Uplynulo 50 rokov od prvej transplantácie obličky na Slovensku. UNLP má jedno z najaktívnejších slovenských transplantačných centier

Košice, 6. júna 2022Dnes si pripomíname Svetový deň transplantácií. „Napriek pandemickému obdobiu v roku 2021 slovenské transplantačné pracoviská zachránili život spolu 160 pacientom. Uskutočnilo sa 117 transplantácií obličiek, 26 transplantácií pečene a 17 transplantácií sŕdc. Na Slovensku však stále čaká vyše 400 pacientov, ktorých život závisí od darcov,“ hovorí MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH, CETC, prezident Slovenskej transplantologickej spoločnosti (STS) a riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pastuera Košice. „Naša nemocnica patrí k štyrom pracoviskám na Slovensku, kde sa realizujú transplantácie obličiek. Benefitom transplantácie obličky je, že transplantovaný pacient žije dlhšie ako pacient liečený dialýzou. Aj kvalita jeho života je vyššia a cena liečby je po úspešnej transplantácii nižšia,“ vysvetľuje Ľuboslav Beňa.

V UNLP funguje komplexný multidisciplinárny transplantačný program

Úspešnosť transplantácie obličky závisí od viacerých faktorov – identifikácie a manažmentu darcu, prípravy príjemcu, priebehu chirurgického výkonu, typu použitej imunosupresívnej liečby či riešenia vzniknutých komplikácií. Transplantácia obličky je typickým príkladom multidisciplinárnej spolupráce. Do každej fázy tohto procesu je zapojených množstvo kvalifikovaných ľudí z odboru anestéziológie, chirurgie, urológie, nefrológie, imunológie, hematológie, mikrobiológie a mnohých ďalších.

Nemožno opomenúť a nevyzdvihnúť personál operačných sál, kde sa samotné výkony – odber orgánov a ich následná transplantácia vykonáva a tiež ošetrovateľskú starostlivosť o pacientov po transplantácii. V UNLP sme úspešne rozvinuli program laparoskopických odberov obličiek od živých darcov tzv. HARS (hand assisted retroperitoneoscopic) nefrektómia. Za ostatných 7 rokov bolo touto metódou úspešne zrealizovaných 46 odberov obličiek.

Na obličku čakajú pacienti rôzne dlho

Počet pacientov čakajúcich na transplantáciu obličky má v posledných rokoch mierne klesajúci trend. Na Slovensku čaká na obličku aktuálne 261 pacientov, z toho 102 v regióne košického transplantačného centra. Pribúda však pacientov, ktorí čakajú na druhú alebo tretiu transplantáciu. Nájsť vhodného darcu pre týchto pacientov je zložitejšie a preto zväčša čakajú dlhšie. Aj samotná transplantácia je náročnejšia z chirurgického a imunologického hľadiska. „V tomto roku sa nám podarilo odtransplantovať 41-ročnú ženu, pre ktorú to bola jej tretia transplantácia. Na obličku čakala 11 rokov. Skrátenie doby čakania na transplantáciu je jednou z aktuálnych výziev transplantačnej medicíny,“ dopĺňa primárka Transplantačného oddelenia UNLP, MUDr. Tatiana Baltesová, PhD..

40 až 50 transplantácií obličiek ročne

V Transplantačnom centre UNLP vykonáme ročne 45 – 50 transplantácií obličiek od mŕtvych darcov a 5 – 10 transplantácií od darcov živých. V roku 2015 sme začali s programom krížových transplantácií. „Je to vzájomná výmena orgánov u dvoch párov, pokiaľ priame darcovstvo nie je možné pre nezhodu krvnej skupiny medzi darcom a príjemcom alebo pre prítomnosť protilátok proti darcovským bunkám u príjemcu. Podarilo sa nám to 4-krát v rámci nášho centra a raz v spolupráci s kolegami v Transplantačnom centre v Martine. Snažíme sa zlepšiť celoslovenskú koordináciu tohto programu a v budúcnosti sa zapojiť do spolupráce so zahraničnými centrami,“ hovorí primárka Baltesová. 

Darovanie orgánov

Darovaním orgánu v prípade smrti mozgu je možné zachrániť život viacerým ťažko chorým ľuďom. Darovať je možné 7 orgánov, najčastejšie sa odoberajú srdce, pľúca, obličky, pečeň, pankreas ale aj tkanivá ako napríklad rohovky. Takáto pomoc inému je najvyšším prejavom šľachetnosti a ľudskosti.

Obličku možno darovať aj za života. Môžu tak urobiť ľudia v príbuzenskom vzťahu, medzi ktorými je genetická súvislosť. Orgán na transplantáciu môže darovať aj geneticky nepríbuzný darca – napr. manžel, kolega, priateľ, čo nazývame emočná spriaznenosť. „Darovanie orgánu je možné len s udaním konkrétneho príjemcu, ktorému chce darca transplantáciou pomôcť. Darcovstvo bez určenia príjemcu sa aktuálne posudzuje špecialistami na medicínsku legislatívu. K darovaniu orgánu za života sa vyjadrujú aj etické komisie,“ spresňuje Ľ. Beňa.

Viac informácií o legislatíve, darcovských kampaniach a štatistické prehľady nájdete na:

Kampaň Sedem životov: www.sedemzivotov.sk

Slovenská transplantologická spoločnosť: https://www.transplant.sk/

Národná transplantačná organizácia: www.nto.sk

Zdroj, foto: UNLP Košice, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *