Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav za 23. kalendárny týždeň – analýza RT-PCR a dd-PCR

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd k 23. kalendárnemu týždňu vyšetrili celkovo 1390 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 1355 (97,48 %) vzoriek.

V 23. kalendárnom týždni (KT) 2022 bol vírus SARS-CoV-2 zistený v 54 vyšetrených vzorkách, 3 vzorky boli negatívne.

graf1


V 23. kalendárnom týždni sme v kvantitatívnych vyšetreniach zaznamenali stabilizáciu počtu kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.

graf2

Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na zvýšenie v Nitrianskom, Košickom, Trenčianskom a Bratislavskom kraji.

V 23. KT sme zaznamenali stabilizáciu počtu kópií RNA SARS-CoV-2 v odpadových vodách a zvýšenie incidencie.

graf3
graf4
graf5

Záver: Analýza prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách  na Slovensku zodpovedá epidemiologickej situácii. Niektoré vzorky z 23. kalendárneho týždňa sa ešte vyšetrujú.

Zdroj, graf: prevzaté UZVSR
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *