Rezort zdravotníctva prichádza s prelomovou vyhláškou – určuje 5 úrovní poskytovania zdravotnej starostlivosti nemocnicami

Ministerstvo zdravotníctva SR prináša kľúčový dokument, ktorý je súčasťou Optimalizácie siete nemocníc a ktorý jasne definuje, ako budú  vyzerať nemocnice piatich úrovní od 1.1.2024, to znamená, aká starostlivosť sa bude v akom ústavnom zariadení poskytovať, minimálne počty výkonov, personálne zabezpečenie, materiálno-technické vybavenie, maximálne čakacie doby, indikátory kvality a iné podmienky a požiadavky na jednotlivé úrovne, ktoré budú musieť nemocnice spĺňať.

Zmyslom navrhovanej právnej úpravy je, aby sa špecializovaná zdravotná starostlivosť a niektoré typy zdravotných výkonov, najmä invazívnych operačných zdravotných výkonov, koncentrovali do nemocníc, kde na ich poskytnutie majú zdravotnícki pracovníci potrebné zručnosti a skúsenosti, čím sa zabezpečí lepšia kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský: „Táto vyhláška je veľmi dôležitá pre to, lebo ňou chceme  primárne zvýšiť bezpečnosť pacienta a vytvoriť predpoklady na zvýšenie kvality poskytovanej ústavnej starostlivosti. Každá nemocnica bude poznať svoj rozsah poskytovanej ústavnej starostlivosti, svoje technické vybavenie, personálne zabezpečenie….. a tak bude pacient s príslušnou diagnózou hospitalizovaný presne tam, kde patrí a kde mu vedia najlepšie pomôcť.“

Vytvorením piatich úrovní nemocníc so zadefinovanými rozsahmi poskytovanej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom zavádzanej kategorizácie ústavnej starostlivosti tiež zabezpečí efektívne využitie zdrojov v zdravotníckom systéme nielen zo štátneho rozpočtu, ale aj financií z Plánu obnovy a odolnosti SR či štrukturálnych fondov.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o kategorizácii ústavnej starostlivosti bola pripravená v spolupráci s odbornými pracovnými skupinami, bola schválená kategorizačnou komisiou, v ktorej majúzastúpenie aj všetky relevantné pracovné a odborné združenia a spoločnosti, a jej podoba je výsledkom hľadania a nachádzania vzájomných kompromisovKomplexný material bude zaradený do medzirezortného pripomienkového konania.

Zdroj: MZ SR, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *