Parlament schválil prelomovú liekovú reformu

V súčasnosti je väčšina nových inovatívnych liekov hradená v tzv. výnimkovom režime, to znamená že  je na posúdení a uvážení zdravotnej poisťovne, či liek z prostriedkov verejného zdravotného poistenia uhradí alebo nie. Vďaka novele zákona č. 363/2011 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktorý dnes schválila Národná rada SR, sa však inovatívne lieky dostanú k pacientom, ktorí ich potrebujú, bez zbytočných časových či iných prieťahov.

Zákon, ktorý prináša veľkú liekovú reformu, bol pripravovaný aj v spolupráci s pacientskymi organizáciami a našiel širokú podporu naprieč parlamentom. Prijatím tohto zákona sa Slovensko zaradilo medzi vyspelé krajiny, ktoré umožňujú pacientom liečbu najnovšími, najmodernejšími a preukázateľne účinnými liekmi. Zdravie a život sú najväčšou hodnotou a Ministerstvo zdravotníctva SR tomu podriaďuje všetky svoje kroky. Novela zákona 363/2011 je toho najlepším dôkazom.

​Novela nielenže zlepšuje podmienky pre vstup preukázateľne účinných inovatívnych liekov na náš trh a odstraňuje rozdiely v prístupe pacientov k liečbe týmito liekmi, ale tiež zabezpečuje, že vynakladanie finančných prostriedkov v tomto smere bude efektívne a účelné. O význame schváleného zákona a jeho pozitívnom dosahu hovorí aj fakt, že ho podporili nielen koaliční partneri, ale aj väčšina opozície.

 „Schválenie zákona, na ktorom sme s kolegami v uplynulých mesiacoch usilovne pracovali, považujem za obrovský krok vpred v snahe o zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Inovatívne lieky z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, ktoré sa ocitnú v zozname kategorizovaných liekov, budú bez akýchkoľvek rozdielov uhrádzané všetkými zdravotnými poisťovňami. Som naozaj rád, že sa to podarilo,“ uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

„Touto reformou sa naša práca v rezorte nekončí, ale práve naopak, začína. Našim cieľom je schváliť v rámci kategorizačných komisií čo najvyšší počet inovatívnych liekov, aby sme ich mohli pacientom sprístupniť čo najskôr. Očakávame, že napríklad prvé onkologické lieky by mohli mať pacienti k dispozícii už 6 mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona, a teda približne na jar budúceho roka,“ dodal štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC.

Novela zákona č. 363 zavádza zmeny v postupe uzatvárania zmlúv o podmienkach úhrady lieku či v stanovení prahovej hodnoty pre posúdenie nákladovej efektívnosti liekov. Ďalej tiež vytvára nové procesné postupy pre určenie, zmenu a zrušenie úhradových skupín, ako aj zmeny v revízii úhrad, referencovaní či vstupe generických a biologicky podobných liekov, čím je zabezpečené, aby z prostriedkov verejného zdravotného poistenia boli lieky uhrádzané vo výške zodpovedajúcej náležite preukázanému klinickému prínosu, ktorý liek pacientovi prináša. Súčasťou novely je tiež právna úprava zdravotníckych pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu či dietetických potravín.

Zdroj: MZ SR, TS

Foto: Freepik
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *