Peľová situácia v SR za 24. týždeň 2022

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

  • trávy z čeľade lipnicovitéagátgaštanpajaseň, lipa, baza, pŕhľavovité, mrkvovité, mrlíkovité, skorocel, štiav
  • spóry húb – Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom týždni dominoval v ovzduší na území Slovenska peľ tráv z čeľade lipnicovitých spolu so slabšie alergizujúcim peľom pŕhľavovitých. Peľová sezóna najsilnejšieho alergénu tohto obdobia, tráv z čeľade lipnicovitých, prešla svojím prvým vrcholom aj v chladnejších oblastiach Slovenska. Denné koncentrácie peľu drevín dosahujú už len nízke hladiny.

  • Najvyššie koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých zachytila monitorovacia stanica v Žiline – 269 peľových zŕn v mvzduchu, v Banskej Bystrici – 104 peľových zŕn v mvzduchu a v Bratislave – 124 peľových zŕn v mvzduchu.
  • Najvyššie denné koncentrácie peľu rastlín z čeľade pŕhľavovitých zachytila monitorovacia stanica v Žiline – 563 peľových zŕn v mvzduchu, v Bratislave – 202 peľových zŕn v mvzduchu a v Banskej Bystrici – 164 peľových zŕn v mvzduchu.

Peľ bylín, najmä skorocelu, dosahoval stredné denné koncentrácie na väčšine územia. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval peľ gaštanu, agátu, bazy, lipy, pajaseňa, štiavu, mrlíkovitých a mrkvovitých.

Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a Alternária. Ich denné hladiny dosahovali vysoké hodnoty na celom území.

Prognóza peľovej situácie v SR na 25. týždeň 2022

Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých, ktoré sú najsilnejším a najvýznamnejším alergénom týchto týždňov, prešla svojím prvým vrcholom aj v chladnejších oblastiach Slovenska. Peľ tráv spolu s peľom slabšie alergizujúcej pŕhľavy bude mať dominantné zastúpenie v ovzduší aj v nasledujúcom týždni. Dreviny s vysokou produkciou peľu dokvitli a v ovzduší prevažuje peľ bylín – najmä tráv, skorocelu, štiavu a pŕhľavovitých rastlín. Denné koncentrácie spór húb (plesní) počas teplejších dní stúpnu. Množstvo peľu v ovzduší bude lokálne ovplyvňované najmä zrážkovou činnosťou.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystric
i

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ KE, RÚVZ NR, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR, TS

Foto: MrVLT2020 z Pixabay
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *