Národná linka na podporu duševného zdravia bude pomáhať aj naďalej

Národná linka na podporu duševného zdravia, ktorá bola spustená v júli 2021, bude naďalej k dispozícii pre každého, kto sa potrebuje obrátiť na odborníkov so svojimi psychickými problémami. Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský rozhodol o pokračovaní jej prevádzky do konca roka 2022. Ministerstvo zdravotníctva pôvodne zriadilo Národnú linku na podporu duševného zdravia v rámci plnenia opatrení Plánu obnovy a odolnosti v oblasti podpory duševného zdravia v júli 2021 na obdobie 12 mesiacov ako opatrenie na elimináciu dôsledkov pandémie na duševné zdravie.

„Duševné zdravie patrí medzi priority rezortu zdravotníctva. V súčasnej neľahkej situácii súvisiacej s pandémiou covidu, ako aj v súvislosti s dianím na Ukrajine, sa činnosť linky na podporu duševného zdravia ukázala ako veľmi efektívna a potrebná. Pomerne často ľudia volajú aj opakovane, linka sa stala pre nich záchytným bodom, miestom, kde ich berú vážne. Poradca na linke je ten, kto pomôže sprehľadniť situáciu a vniesť štruktúru a podporu do života volajúceho,“ uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Linka funguje ako projekt programu Národného duševného zdravia, ktorý  je implementovaný v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Ľuďom, ktorí potrebujú pomoc pri riešení rôznych problémov a životných situácií, radí 27 odborníkov – profesionálnych klinických psychológov a lekárov so špecializáciou psychiater (pre deti, pre dospelých) s dlhoročnou praxou.

Od začiatku fungovania linky na podporu duševného zdravia zaznamenal rezort zdravotníctva  každý mesiac 230 až 271 hovorov. Od marca v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine odborníci na linke zabezpečili komunikáciu aj pre ukrajinsky hovoriacich vojnových utečencov a mesačne vybavia priemerne dvadsať  hovorov v ukrajinskom jazyku. Po roku činnosti linky je možné skonštatovať, že tím poradcov sa stabilizoval, a počet volajúcich má rastúcu tendenciu.

Odborníci ľuďom poskytujú psychologické poradenstvo, krízovú intervenciu a bezpečný priestor na rozhovory o neistote, obavách či psychických problémoch v časoch následkov pandémie Covid-19 a aktuálneho vojenského konfliktu. Poskytujú poradenstvo a podporu zdravotníkom, ako aj širokej verejnosti, pri zvládaní akútnej stresovej reakcie či príznakoch rozvíjajúcej sa posttraumatickej  stresovej reakcie na  mimoriadne stresové udalosti.

Medzi najčastejšie problémy, s ktorými sa občania obracajú na odborníkov, sú, napríklad, panické ataky, osamelosť, neistota, zdravotné problémy, ktoré klient ťažko zvláda, úzkosti a depresie, ale ide aj o získavanie  informácií o psychických poruchách kvôli trpiacim príbuzným. Ľudia zápasia aj s ťažkosťami so začlenením sa do spoločnosti, nepochopením zo strany okolia, syndrómom vyhorenia, vzťahovými problémami v rodinách, konfliktami či prípadnými samovražednými sklonmi.

O činnosti linky sa verejnosť môže dozvedieť  v newslettri, ktorý bol preložený aj do ukrajinského jazyka a distribuovaný do zariadení poskytujúcich psychologickú/psychiatrickú starostlivosť. Zároveň bol identifikovaný okruh odborne relevantných ambulancií a nemocníc, ktoré ponúkli spoluprácu pri starostlivosti o volajúcich klientov pri riešení ich problémov, s ktorými poradcovia na linke aktívne spolupracujú.

Zdroj: MZ SR

Foto: FreepikPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *