Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2022 (26. týždeň)

V26. týždni (ku dňu 30.6.2022) boli do prevádzky uvedené ďalšie umelé a prírodné kúpaliská. Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) pokračovali v kontrolách pripravenosti na kúpaciu sezónu (ďalej len „KS“) a odberoch vzoriek na kúpaliskách, ktorých prevádzkovatelia požiadali o začiatok prevádzky.

RÚVZ vykonávali v povolených zariadeniach v rámci štátneho zdravotného dozoru (ďalej len „ŠZD“) kontrolu hygienického stavu kúpalísk a plnenia povinností, ktoré prevádzkovateľom ukladajú platné právne predpisy; realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. Taktiež pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
V 26. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 10 prírodných kúpaliskách (ďalej len „PK“) a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJPRÍRODNÉ KÚPALISKÁ(s organizovanou rekreáciou)PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)
BAZlaté piesky, Slnečné jazeráKuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce-Candell, Čunovo, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská
TTRO Kunovská priehrada SobotišteŠulianske jazero, Štrkovisko Sekule, RO Gazarka Šaštín Stráže, Štrkovisko Gbely Adamov
TNVN Brezová pod Bradlom, VN Stará Myjava, Štrkovisko Horná Streda, Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom, VN Dubník I., VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka
NRTONA Šurany, VN Duchonka, APÁLI – mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava
ZALiptovská Mara – Liptovský TrnovecVD Orava – ATC JAMI, VD Orava – ATC Slanica, VD Orava – Nábrežie – Námestovo, VD Orava – ATC Prístav, VD Orava – ATC Stará Hora
BBTeplý vrch – Pláž ORMET, Teplý vrch – Pláž Drieňok, Zelená voda – Kurinec, Plážové kúpalisko – jazero v Banskej BystriciPočúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richnavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero
PODelňa, Veľká Domaša – TíšavaVeľká Domaša – Valkov, Veľká Domaša – Holčíkovce, Veľká Domaša – Poľany, Veľká Domaša – Dobrá, Veľká Domaša – Nová Kelča, Veľká Domaša – polostrov KRYM, Laborec Humenné
KETurzovské jazero, Jazero Úhorná, Zemplínska Šírava – Medvedia hora, Zemplínska Šírava – Kamenec, Zemplínska Šírava – Paľkov, Zemplínska Šírava – Biela hora, Zemplínska Šírava – Hôrka, Vinianske jazero, Plážové kúpalisko JAZERO v Košiciach, GEČA, IZRA, Ružín (Košice), Pod Bukovcom
Vysvetlivky: VN – vodná nádrž   ATC – autokemping   VD – vodné dielo  RO – rekreačná oblasť 

Hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie nevyhoveli na základe ostatných laboratórnych výsledkov vzorky vody odobrané na troch odberných miestach VN Ružín v okrese Gelnica (SKI, Chaty a prítoky); výsledky laboratórnych analýz preukázali prekročenie medznej hodnoty (ďalej len „MH“) biologického ukazovateľa chlorofyl-a a tiež zvýšený počet cyanobaktérií. Taktiež, voda nie je vhodná na kúpanie ani na prírodnej vodnej ploche Štrkovisko Čaňa.

Na základe ostatných odberov vzoriek vôd na kúpanie bol zistený zvýšený dusík na Hlbokom jazere a odporúčanú hodnotu nespĺňal ukazovateľ farba na lokalitách Plavecký Štvrtok a Malé Leváre; voda na kúpanie v ostatných, zdravotne významných ukazovateľoch bola vyhovujúca. Znížená priehľadnosť bola zistená na Lipovine – Bátovce, pričom odporúčanú hodnotu nespĺňal aj ukazovateľ farba. Farba a celkový dusík patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a sú vyšetrované nad rámec povinných ukazovateľov.

Výsledky odberov vzoriek vôd, ktoré pokračovali v priebehu 26. týždňa z prírodných vodných plôch (s neorganizovanou rekreáciou): VN Prusy, Palcmanská Maša, VD Kráľová, Kaskády, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna voda, Šintavské bane, Vajnorské jazero, Ivanka pri Dunaji, Hlboké jazero, Krpáčovo – jazero, Jazero Ontário (Biele Brehy), Sučianske jazerá (Sučianske Chorvátsko), Lipovecké jazerá, nie sú zatiaľ k dispozícií.

V 27. týždni sú plánované odbery na: Veľká Domaša – Valkov, Kuchajda, Veľký Draždiak, Rusovce-Candell, Čunovo; v júli budú odobraté vzorky vôd aj z ďalších prírodných vodných plôch: Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice, Tajch, VD Žilina, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská

Počas KS 2022 nebude na kúpanie využívaná VNRužiná z dôvodu napúšťania vodnej nádrže.

UMELÉ KÚPALISKÁ
Povolenie na prevádzku malo na konci 26. týždňa 139 umelých kúpalísk 
(ďalej len „UK“)a 496 bazénov. Do prevádzky boli v tomto týždni uvedené napr. bazény a kúpaliská: Kúpalisko Detva, Termálne kúpalisko (ďalej len „TK“) Sliač, Letné kúpalisko (ďalej len „LK“) sídl. III v Prešove, dva vonkajšie letné bazény pri Hoteli Sitno vo Vyhniach, TK Stráňavy, LK Hlohovec, LK Dobrá Voda, Nekryté LK Sobrance, vonkajší bazén pri Vile 27 v Tajove, Verejné kúpalisko Jasenie, UK Červená hviezda v Košiciach, LK Mesta Vranov nad Topľou.

Na niektorých otvorených kúpaliskách zatiaľ nie sú v prevádzke všetky bazény, mimo prevádzky sú napr. bazény: detský bazén na kúpalisku Modrá perla vo Veľkých Úľanoch, bazén Lienka na TK Vrbov, Mayská pyramída v AquaCity Poprad.

ŠZD spojený s odberom vzoriek bol vykonaný napr. na UK: Rekreačné zariadenie Margita-Ilona v Leviciach, Wellness Santovka, LK Hnúšťa, Termál centrum GALANDIA Galanta, THERMALPARK v Dunajskej Strede, Plážové kúpalisko v Banskej Bystrici. Všetky uvedené kúpaliská boli bez zistených nedostatkov.

Vzorky vody na kúpanie boli počas 26. týždňa odobraté z bazénov na kúpaliskách: LK Pažiť Bánovce nad Bebravou, Kúpalisko Zelená Žaba Trenčianske Teplice, LK na Ostrove Trenčín, Kúpalisko Miraj v Lučenci, Verejné kúpalisko Poltár, TK Chalmová v Bystričanoch, Majerovský kaštieľ v Majerovciach a v rámci prípravy na KS 2022 z bazénov na kúpaliskách: LK Sigord v Kokošovciach, LK Lipany, Kúpalisko Zlatnícka dolina Skalica; výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii.

Dňa 1.7.2022 je plánovaný začiatok prevádzky napr. na kúpaliskách: Kúpalisko Bardejovské Kúpele, a. s., IUVENTA v Bratislave, Zbojníčka Rača v Bratislave, Nekrytý letný bazén SO 02 Kaluža, Zemplínska Šírava, relaxačné bazény pri Penzióne Juliana v Kaluži, všetky celoročné aj sezónne bazény vo Vodnom parku Bešeňová, vonkajšie bazény pri Penzióne SCHWEINTAAL v Braväcove, nadzemné vonkajšie bazény pri Chate LIMBA Hoteli BIELA MEDVEDICA v Bystrej, AquaFun PARK Veľká Lomnica, Biokúpalisko Resort – Levočská Dolina, Kúpalisko Spišský Hrhov, Tatry Holiday Resort – Veľký Slavkov.

Vybavovanie žiadostí o povolenie prevádzky prebieha stále na kúpaliskách: Letný bazén v LSR ZVJS a OO Kováčová, Športcentrum EKOMA rekreačno športový areál vo Zvolene, Penzión Lagáň v Radave, TK II Štúrovo, TK Horné Saliby, LK Pezinok – Sever, Aquathermal Senec, LK SUNNY v Martine, Kúpalisko v ŠRZ Drienok v Mošovciach, Areál vodných športov – LK v Trebišove, LK AQUA MARIA vo Veľatoch.

Ku koncu 26. týždňa neboli doručené žiadosti o uvedenie do prevádzky od prevádzkovateľov kúpalísk: LK Podskalie, LK Lednické Rovne, Kúpalisko Neresnica vo Zvolene, Kúpalisko Bretka, Penzión KOTVA, Or. Priehrada – Prístav 335, Hotel Severka v Zákopčí, Biokúpalisko Čľupko v Gaboltove, Fajn club v Bratislave, Summer Club – INCHEBA v Bratislave, Biokúpalisko Borovica v Lozorne, Biokúpalisko Tri vody v Malinove, Nekrytý letný bazén SO 03a Paľkov, Zemplínska Šírava, Nekryté LK Malé Raškovce 59.

Počas KS 2022 budú prebiehať rekonštrukcie na LKČalovec a na vodnopólovom bazénena UK Červená hviezda v Košiciach. Prevádzkované nebudú ani LK AQUA – RELAX Lívia v Brezne – Zadných Hálnoch, vonkajší krytý bazén pri Penzióne ČACHOVO v Selcoch, Plážové kúpalisko Bojnice, dopadový bazén toboganu na LK Topoľčany.Kvôli nerentabilnosti je aktuálne mimo prevádzky aj wellness centrum pri Hoteli RING v Orechovej Potôni bazén pri Hoteli Kormorán v Šamoríne kvôli zníženej obsadenosti ubytovacieho zariadenia. Na Kúpalisku pri Kukorelliho chate v Hermanovciach nad Topľou je zakázaná prevádzka pre dlhodobé technické problémy pri úprave vody. Dlhodobo mimo prevádzky sú Veronika v Gemerskej Hôrke, Kúpalisko Vlachovo, TK Katarína v Kremnici, vonkajší bazén pri Hoteli POLIANKA v Hornej Lehote – Krpáčovo, LK Zlaté Moravce .

Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR 
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská – Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Na stránke ÚVZ SR je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na tento odkaz.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Zdroj: UVZSR, TS

Foto: Freepik
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *