Konferencia: Telemedicína 2022 / Zdravie na diaľku

Konferencia Telemedicína 2022 LOGO

Konferencia Telemedicína 2022

Konferencia Telemedicína 2022 nadväzuje na sériu tém, ktorým sa venovali Lekárske noviny v posledných troch rokoch. V čase pandémie Covid 19 sa pod tlakom okolností otvorili dvere k poskytovaniu telemedicínskych služieb pacientom. V predchádzajúcich rokoch sa o telemedicíne veľa písalo a hovorilo, no až pandémia nás donútila zaviesť nové formy starostlivosti o zdravie na diaľku do reálnej praxe.

 

Dostupné technologické riešenia zároveň otvorili celý rad otázok súvisiacich s:

 • rozhodovacími procesmi pri stanovovaní diagnózy a liečby
 • úlohami lekára a jeho kompetencií
 • a tiež s právnymi a etickými dilemami pri zhromažďovaní a analyzovaní rôznych úrovní údajov o zdravotnom stave pacientov.

Lekárske noviny sa rozhodli osloviť medicínskych odborníkov a zdravotnícky manažment novým formátom – konferenciou, na ktorej budú môcť v podobe prezentácií, panelových diskusií a komponovaných dialógov formulovať svoje poznatky a klásť si navzájom otázky.

Konferencia bude príspevkom k diskusii o telemedicínskych riešeniach dostupných na Slovensku. Zároveň sa vytvorí priestor pre definovanie ťažiskových bodov rozvoja telemedicíny z hľadiska manažmentu, financovania, legislatívy a najmä z hľadiska poskytovania medicínskej starostlivosti v reálnom prostredí. Organizátori predpokladajú, že sa podarí naformulovať aj výzvu smerovanú centrám tvorby strategických rozhodnutí a dosiahnuť tematizovanie telemedicíny ako jedného z dôležitých smerov rozvoja praktickej medicíny.

Spíkri konferencie

Ako partneri do diskusií sú prizývaní:

 • tvorcovia rozhodnutí z prostredia riadenia zdravotníctva,
 • telemedicínski lídri z nemocničnej aj ambulantnej sféry zdravotnej starostlivosti, zdravotných poisťovní, poskytovateľov zdravotných a sociálnych služieb
 • a všetci tí, ktorých zaujíma budúcnosť zdravotníctva a telemedicíny na Slovensku.

Tešiť sa môžete napr. na tieto osobnosti:

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD., prezident Slovenskej hepatologickej spoločnosti; prednosta II. Internej kliniky FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici

MUDr. Norbert Schellong, riaditeľ Nemocnice Havířov v Moravskosliezskom kraji

MUDr. Jaroslav Januška, PhD., kardiológ, člen Českej kardiologickej spoločnosti

MUDr. Vladimír Dvorový, lekár

MUDr. Milan Urbáni, MPH, medicínsky riaditeľ FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici

Ing. Miriam Lapuníková, MBA, generálny riaditeľ
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Doc. Ing. Martin Donoval, PhD., riaditeľ Strediska pre projekty a spoluprácu s praxou

MUDr. Jozef Lacka PhD, MBA, diabetológ

MUDr. Rastislav Zanovit, všeobecný lekár Námestovo


Bude mať Slovensko ombudsmana pre telemedicínu? Možno ho spoznáme na prvom ročníku konferencie Telemedicína 2022.

Staňte sa aktérom a spolutvorcom zmeny v zdravotníctve.

Prihláste sa na konferenciu ako spíker, divák alebo partner.

  FAKTURAČNÉ ÚDAJE


  * Povinné polia
  **Umiestnenie osôb na izby manažuje organizátor. Ubytovanie je realizované na dvojlôžkových izbách.