Odštartovali práce na projektovej dokumentácii pre nemocnicu Rázsochy

Minister zdravotníctva podpísal zmluvu s dodávateľom projektovej dokumentácie

Projekt novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy je bližšie k realizácii. Ministerstvo zdravotníctva podpísalo zmluvu s víťazom verejného obstarávania na zabezpečenie komplexnej projektovej prípravy. Nová nemocnica bude v prvej etape disponovať kapacitou 653 lôžok, v druhej etape bude projekt počítať s prípadným rozšírením o ďalších 500. Nemocnica bude slúžiť aj ako vzdelávacie a výskumné centrum. 

„Rozostavaná nemocnica Rázsochy dlhý čas predstavovala symbolický pomník problémov slovenského zdravotníctva. Vybudovanie modernej, kvalitnej nemocnice s nadregionálnym významom bude rovnako symbolické otvorenie novej kapitoly v starostlivosti o pacienta,“ uviedol Vladimír Lengvarský, minister zdravotníctva.

Verejné obstarávanie bolo vyhlásené v roku 2019, do tendra sa celkovo zapojilo jedenásť uchádzačov a víťazom sa stala skupina dodávateľov Amberg Engineering Slovakia a CED Consulting. Celková vysúťažená cena za kompletnú projektovú dokumentáciu predstavuje 16,68 milióna Eur s DPH, pričom na financovanie budú využité zdroje z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Víťaz vypracuje okrem iného urbanisticko-architektonickú štúdiu, projektové dokumentácie ako samotného stavebného zámeru, tak pre povolenia na uskutočnenie stavby a projektovú dokumentáciu na výber generálneho zhotoviteľa stavby vrátane medicínskeho i nemedicínskeho vybavenia. Predpokladané doručenie nosných častí dokumentácie je do 390 dní od podpísania zmluvy. 

Výstavbu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava na Rázsochách schválila vláda 1. júla 2022. Samotná výstavba nemocnice do úrovne hrubá stavba by sa mala ukončiť v roku 2026. Nová univerzitná nemocnica zvýši kvalitu nielen poskytovanej zdravotnej starostlivosti – bude zároveň slúžiť študentom medicíny ako moderné prostredie pre plnohodnotné vzdelávanie.

„Slovensko potrebuje kvalitných lekárov. Musí vytvoriť adekvátne podmienky pre ich štúdium. Som presvedčený, že moderná a efektívna univerzitná nemocnica je v tejto oblasti kľúčovou investíciou,“ uzavrel Vladimír Lengvarský.

Zdroj: MZ SR, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *