Za primárkou MUDr. Niké Klimešovou

Významná slovenská očná lekárka druhej polovice 20. stor. MUDr. Niké Klimešová nás opustila 31. 5. 2022 vo veku 102 rokov. Celý život prežila v Bratislave, kde absolvovala reálne gymnáziumv roku 1939 a Lekársku fakultu UK v roku 1945.

Po promócii nastúpila ako sekundárna lekárka na Očnú kliniku na Mickiewiczovej ulici k prof. Antonovi Galovi. V roku 1951 prešla k profesorovi Jozefovi Dérerovi ako zástupkyňa prednostu, primárka Očného infekčného oddelenia, kde sa venovala najmä trachómu. S mikrobiologičkou Elischrovou získala za prácu o trachóme Deylovu cenu. V roku 1972 odišla z Očnej kliniky a bola vymenovaná za ordinára pre pedooftalmológiu na II. Detskom oddelení na Bezručovej ulici. Na tomto poste ako prvá na Slovensku sa začala zaoberať starostlivosťou o zrak nedonosených detí.

V roku 1994 (ako 74-ročná) odišla do dôchodku. Bola vydatá od roku 1947 za otorinolaryngológa MUDr. Vladimíra Klimeša. V 1951 sa jej narodil syn Iwar, univ. profesor, vynikajúci endokrinológ a bývalý riaditeľ Endokrinologického Ústavu SAV. Z jeho rodiny má 2 vnukov a pravnuka. Celý život mala veľa koníčkov a udržiavala si výbornú fyzickú a mentálnu kondíciu do konca života. Ako mladšia milovala jazdectvo, celý život vážnu hudbu, kde aktívne hrala na klavíri a do vysokého veku chodila na koncerty Slovenskej filharmónie. Taktiež bola dlho aktívnou členkou telovýchovného spolku Sokol v Bratislave.

Po deväťdesiatke ešte navštevovala 6 rokov univerzitu tretieho veku UK, kde bola ako 96-ročná najstaršou študentkou a absolventkou v odboroch astronómia, filozofia, informatika a výtvarné umenie.

Do konca života udržiavala nadštandardné vzťahy s predstaviteľmi Slovenskej oftalmologickej spoločnosti, ktorí ju pri okrúhlych výročiach dekorovali rôznymi odbornými cenami. Pri storočnici jej boli niektorí oftalmológovia osobne zagratulovať a zdravicu uverejnili v Lekárskych novinách.

Taktiež jej spomienky a veselé príbehy z lekárskej praxe uverejnil vo svojej knihe ´Čierny humor v bielom plášti´ známy spisovateľ Peter Valo. Odišla spomedzi nás významná oftalmologička, podľa dostupných informácií určite najstaršia detská očná lekárka na celom svete.

Vážená pani primárka, milá Niké – Odišiel s Tebou starý svet, v ktorom si vyorala hlbokú brázdu. My, ktorí sme Ťa poznali nezabudneme na Tvoju ľudskú dimenziu a prínos pre oftalmológiu. Nech Ti je zem slovenská ľahká.

prof. MUDr. Anton Gerinec, PhD. a celá slovenská oftalmologická obec

Lekárske noviny jún/2022
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *