Prvé reálne skúsenosti lekárov s telemedicínou na Slovensku

V rámci pilotného telemedicínskeho projektu „Telemedicína ako nástroj efektívneho manažmentu zdravotníckeho systému postihnutého pandémiou spôsobenou ochorením COVID -19“ (TELEMED) boli distribuované prvé desiatky sád meracích zariadení lekárom v Banskej Bystrici, Námestove, Pruskom a Trnave. Lekári spolu so zdravotnými sestrami a pacientami realizujú telemonitoring – vzdialený monitoring vitálnych funkcií a zdravotného stavu pacientov. Prvé odozvy od lekárov aj pacientov sú pozitívne.

Ako služba funguje
Telemonitoring je realizovaný prostredníctvom služby telemon, ktorú vyvíja slovenská spoločnosť Goldmann Systems. Platformu vzdialeného pripojenia sa k dátam pacienta predstavuje portálové riešenie telemon. Umožňuje online spravovať kartu pacientov, pristupovať k nameraným hodnotám, histórii meraní a pod. Pacient dostáva od svojho lekára sadu zariadení zostavenú individuálne vzhľadom na jeho potreby a diagnózu. Rovnako interval meraní definuje ošetrujúci lekár. Zdravotnícke zariadenie obdrží prístroje technicky nastavené a pripravené k okamžitému použitiu. Zdravotné sestry sú zaškolené Zákazníckym centrom telemon, ktoré zabezpečí taktiež plnú podporu pacienta. Týmto sa eliminuje záťaž na zdravotnícky personál. Pacient je oboznámený o tom, že v prípade technických problémov kontaktuje Zákaznícke centrum. Lekár sa pri využívaní telemedicínskeho inovatívneho programu telemon naplno venuje odborným činnostiam a v žiadnom kroku nie je zainteresovaný do riešenia technických náležitostí.

Balík pre pacienta je možné vyskladať z nasledovných zariadení:

  • EKG monitor
  • Oxymeter
  • Glukomer
  • Teplomer
  • Digitálna váha
  • Tlakomer
  • Spirometer

Domáce samomeranie nie je žiadna novinka, technológie ho posunú na vyšší level
V období zvýšeného výskytu Covid bol vzdialený monitoring jedným z prínosov starostlivosti o pacientov. Mnohí však netušili, že je možné monitorovať ich stav bezpečne z domu. MUDr. Zanovit už v minulosti s pacientmi pracoval spôsobom domáceho samomerania pri závažných kardiovaskulárnych diagnózach. Pacienti si merali tlak, tep a hmotnosť. Výsledok meraní nahlasovali lekárovi pri ďalšej návšteve v ambulancii, alebo telefonickom kontaktovaní lekára. Avšak neexistovala kontrola nad tým, či pacient merania naozaj uskutočnil a tiež, či merania boli realizované v dostatočnej kvalite.

Prečo ste sa zapojili do projektu?
MUDr. Zanovit
Službu, ktorá eliminuje ľudský faktor a ktorá do systému vloží niečo, čo funguje samé od seba, vnímam ako veľké pozitívum. Na namerané dáta sa viem pozrieť bez toho, aby som musel niekomu telefonovať a v čase, kedy potrebujem. Vďaka telemonitoringu vieme, či pacient meranie skutočne vykonal a či ho vykonal aj správne. Pacienti sú tiež viac motivovaní sa merať, pretože sa cítia pod dohľadom. Časť pacientov liečime ambulantne, časť v nemocnici. Niektorí pacienti však do nemocnice nechcú ísť. Stav pacienta sa potom občas pri hospitalizácii skomplikuje a niekedy to môže znamenať, že sa domov už nevráti. Snažíme sa preto pacientov udržať v domácom prostredí, pretože psychická pohoda má výrazný vplyv na výsledok liečby. Telemonitoring nám to umožňuje. Som veľmi rád, že sme dostali možnosť zapojiť sa do pilotného projektu. Ak nikto inovácie nevyskúša, nie je možné identifikovať ich pozitíva a negatíva.

MUDr. Lacka
Inovácie v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti považujem za nesmierne dôležité. Kontinuálny virtuálny kontakt s pacientom zlepšuje dodržiavanie jeho liečebného režimu. Pacient vie, že jeho snaha a údaje sú v systéme zaznamenávané a dostupné lekárovi.

MUDr. Cíbik
Telemedicína je len otázkou ďalšej budúcnosti. Bez ohľadu na to, či sa objaví ďalšia vlna Covidu, alebo iných infekčných ochorení, trend, ktorý je rozbehnutý, sa bude ďalej len rozširovať. Šialene rýchla doba si telemonitoring pacientov vyžiada.

Aký prínos očakávate od telemon-u?
MUDr. Zanovit
V našom regióne je dostupnosť nemocnice možno najhoršia na Slovensku, lekárov je nedostatok. Poznám mnoho rodín, kde sa ľudia starajú o svojich blízkych a robia to veľmi dobre. Naučili sa, pretože podmienky ich donútili. Mnohí majú ošetrovateľské kurzy. Pre takéto regióny môže byť telemedicína výnimočne nápomocná. Pri preťažení nemocníc kvôli Covidu sa niektoré oddelenia museli pre nedostatok personálu zatvoriť. Prepojenie technológií cez bluethooth je veľkým benefitom, pretože merania vykonáva zdravotná sestra a lekár nemusí byť prítomný. Lekár je “len” softvér, ktorý na konci urobí záver. Vyhodnotiť výsledky a nastaviť liečbu dokáže na diaľku. Technika nám otvára možnosti a uľahčuje prácu.

MUDr. Cíbik
O stave pacientov získame viac údajov a detailnejší pohľad na jeho zdravotný stav. Pacient bude viac pod kontrolou, hoci sa obmedzia jeho návštevy v ambulancii. Dostupné dáta vedú k efektívnejšej a úspešnejšej korekcii liečby.

Čo vám služba telemon priniesla a čo oceňujete?
MUDr. Lacka
Služba telemon nám umožňuje sledovať parametre zdravotného stavu, s pacientom vieme byť spojení prostredníctvom technických zariadení. Vidíme, ako sa pacientovi darí, aký trend má jeho zdravotný stav, sledujeme jeho progres. Taktiež nám portál telemon prezradí, ako sa pacient o seba stará. Máme dôkazy o tom, že pravidelné meranie krvného tlaku pri diabete napomáha smerovať k zlepšovaniu parametrov stavu pacienta, je to akýmsi zhmotnením úsilia v liečbe pre obe strany. Oceňujem komplexnosť služby. Takéto niečo som si predstavoval už pred 10-timi rokmi a malo by to byť štandardnou súčasťou liečby chronických ochorení. Agregácia údajov na jednom mieste je ďalším z benefitov. Dát o klientovi máme viac, ako by sme dokázali získať počas ambulantnej kontroly. Vidíme jasné trendy, môžeme robiť lepšie rozhodnutia a liečbu nastaviť naozaj na mierumieru; telemon nám umožňuje sledovať aj motiváciu a chuť pacientov liečiť sa.

MUDr. Cíbik
Lekári su preťažení a telemedicína dokáže eliminovať návštevy typu “prišiel som si zmerať krvný tlak”. Pre pacientov to okrem iného znamená zníženú pravdepodobnosť infikovania sa v čakárni. Telemedicína je prínosom pre obe strany.

Aké sú prvotné skúsenosti s telemedicínskym riešením?
MUDr. Cíbik
So službou sme nemali žiadne problémy, portál je absolútne prehľadný. Niektorí pacienti mali obavy, či to zvládnu, no telemedicínu vnímajú ako zaujímavú novinku. Väčšina pacientov sa poteší a sú vďační, no mal som aj pacientku, ktorá nechcela dopustiť, aby bola pod väčšou kontrolou. Niektorí pacienti meracie sady odmietajú z rôznych dôvodov, avšak práve tento aspekt sa zdá byť kľučovým. Pomáha nám totiž identifikovať pacientov, ktorí majú skutočný záujem o liečbu a motiváciu zlepšiť svoj zdravotný stav. Vieme tak vyhodnotiť aj to, kde má zmysel smerovať energiu lekára. Získavame tiež relevantnú informáciu o tom, ako sa pacient o seba stará.

Aké diagnózy zatiaľ vyberáte do projektu?
MUDr. Zanovit
Hlavnou indikáciou sú pacienti, ktorí už majú za sebou nejakú epizódu hospitalizácie kvôli srdcovému zlyhávaniu. Ďalej sú to napr. zápalové ochorenia respiračného systému. Uvažujem tiež nad hypertenziou, no zatiaľ to vnímam trošku ako plytvanie materiálom a možnosťami.

MUDr. Lacka
Snažím sa pokryť celé vekové spektrum pacientov, aby som si vedel do budúcna spraviť analýzu. Diagnózy, ktoré v našej ambulancii liečime, sú diabetes melitus 1.typu, diabetes melitus 2.typu a gestačný diabetes.

MUDr. Cíbik
Do telemonitoringu sme zapojili chronicky nestabilných pacientov s rozkolísanými výsledkami, pacientov s hypertenziou, diabetom, ischemickou chorobu srdca, či polymorbidných pacientov.

Ako vnímate budúcnosť telemedicíny?
MUDr. Lacka
Pacientov je veľa, lekárov čoraz menej. Do budúcnosti je to cesta, ako obslúžiť viac pacientov. Lekár bude realizovať len vysoko kvalifikované úkony a odborné rozhodnutia, dáta pripravia a spracujú zdravotné sestry. Tento trend vnímam ako nevyhnutnosť.

MUDr. Zanovit
Telemedicína by mohla priniesť zníženie počtu hospitalizácií a tiež množstvo výjazdov k pacientom. Lekár dokáže reagovať skôr a nastaviť liečbu tak, aby sa neriešil stav pacientov až v momente, keď sú už dekompenzovaní. Na začiatok je vždy potrebný nejaký pilot, aby bol možný posun vpred. Som rád, že niekto prišiel s nápadom a som zvedavý, čo nám to prinesie. Myslím si, že v zariadeniach zdravotnej starostlivosti je kolektovanie a spracovanie dát bez priameho zásahu lekára neoceniteľné.

Autor: Martina Krasňanová, Goldmann Systems
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *