Vláda odobrila poskytovanie zdravotnej starostlivosti v detenčných ústavoch

Vláda schválila rozsah a podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti v takzvaných detenčných ústavoch, teda v zariadeniach pre pacientov s duševnými chorobami, ktorí sú nebezpeční pre okolie. Nová legislatíva pripravuje pôdu pre fungovanie zariadení tohto typu. S vybudovaním nového detenčného ústavu rezort ráta aj v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.

„Poskytnúť dôstojnú starostlivosť pre pacientov, ktorí trpia duševnými chorobami, a preto predstavujú riziko pre spoločnosť, je naša ako medicínska, tak aj etická povinnosť,“ povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Podľa jeho slov je nevyhnutné v prípade duševne chorých pacientov s rizikovým správaním zohľadniť aj medicínsky prístup a vytvoriť im vhodné prostredie pre ich liečbu. Nestačí ich len izolovať od spoločnosti. Detenčný ústav teda bude unikátnym zdravotníckym zariadením. Zabezpečí osobitný liečebný režim duševne chorých pacientov s rizikovým správaním s ochranou  príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Novú legislatívu vytváral rezort zdravotníctva v úzkej spolupráci s odbornou verejnosťou, zástupcami ministerstva spravodlivosti a Zboru väzenskej a justičnej stráže. Právna úprava komplexne určuje rozsah a podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti osobám v detencii v rámci osobitného liečebného režimu, ktorý bude zabezpečený detenčným ústavom alebo detenčným ústavom pre mladistvých.

Podľa odborníkov je potrebné, aby zariadenie poskytovalo ústavnú zdravotnú starostlivosť v nepretržitej prevádzke tak, aby mohol byť naplnený účel detencie. Tým je okrem ochrany spoločnosti aj potenciálne zlepšenie zdravotného stavu osoby vo výkone detencie. To je možné len pri kontinuálnej liečbe, pod odborným dohľadom zdravotníckych pracovníkov so získanou špecializáciou.

V súčasnosti je na Slovensku už prvý detenčný ústav. Do prevádzky by mal byť spustený koncom roka 2022.

Zdroj: MZ SR, TS

Foto: Jose Antonio Alba z Pixabay 
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *