Aj obyvatelia Košického a Prešovského kraja budú môcť využiť preventívny skríning pečene SIRIUS

Košice, 26. augusta 2022 – Odborníci Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a Lekárskej fakulty UPJŠ sa zapoja do projektu SIRIUS – preventívny skríning pečene. Organizuje ho Slovenská hepatologická spoločnosť (SHS). „Chceme  zmapovať výskyt chorôb pečene na Slovensku. A takisto chceme podchytiť čo najväčšie množstvo ľudí, ktorí majú počiatočné štádiá pečeňových ochorení, ale o nich vôbec netušia,“ hovorí prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. z UNLP Košice,  hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre hepatológiu a člen výboru SHS.

Cirhóza pečene môže skrátiť život aj o 20 rokov
Slovensko patrí medzi krajiny s vysokým výskytom chorôb pečene. Najčastejšou chorobou pečene je nealkoholové stukovatenie pečene, ktorá je často asociovaná s metabolickým syndrómom,“ vysvetľuje P. Jarčuška. Najčastejšou príčinou úmrtia na pečeňové choroby je alkoholová choroba pečene. Podľa dostupných údajov je na Slovensku najväčší výskyt dekompenzovanej  cirhózy pečene na svete, v úmrtnosti na cirhózu pečene je Slovensko na štvrtom mieste v Európe. „Cirhóza pečene sa veľmi často vyskytuje v produktívnom veku, v priemere skráti život pacienta o 20 rokov. Nie je teda prekvapením, že úmrtie na cirhózu patrí medzi najčastejšie príčiny úmrtia ľudí v produktívnom veku na Slovensku, čo má nemalé celospoločenské následky,“ dodáva.

Napriek tomu, že poznáme údaje o úmrtnosti pacientov s chorobami pečene, reálny výskyt viacerých chorôb pečene nie je presne známy
Pomôcť zmapovať situáciu má práve projekt SIRIUS, ktorý odštartoval v Banskobystrickom kraji vo FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Projekt sa bude realizovať postupne aj v ďalších v mestách a obciach Slovenska, dobrovoľne sa ho môžu zúčastniť dospelí obyvatelia. „V rámci SIRIUSu vyšetríme hepatálne testy a parametre metabolického syndrómu. Súčasťou vyšetrenia je vykonanie elastografie pečene, ktorou sa zisťuje množstvo väziva v pečeni. Týmto neinvazívnym vyšetrením vieme odhaliť asymptomatických pacientov so závažným stupňom fibrózy pečene, ako aj pacientov s cirhózou pečene,“ pokračuje profesor.

Elastografické vyšetrenie nie je v súčasnosti hradené zo zdrojov zdravotného poistenia, projekt SIRIUS však ponúka každému toto vyšetrenie zdarma.  

Za prípravu a organizáciu projektu SIRIUS v Prešovskom a Košickom kraji sú zodpovední členovia výboru SHS – špecialisti UNLP Košice v hepatológii: MUDr. Sylvia Dražilová, PhD. (vedecká sekretárka Slovenskej hepatologickej spoločnosti), prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. a doc. MUDr. Martin Janičko, PhD.

Následná  zdravotná starostlivosť v hepatologickej ambulancii UNLP na Tr. SNP 1
„Pokiaľ počas vyšetrenia v rámci programu SIRIUS zistíme testovanému ochorenie pečene, ponúkneme každému  možnosť následnej zdravotnej starostlivosti v hepatologickej ambulancii UNLP Košice,“ uzatvára Jarčuška. Preventívny skríning pečene v rámci projektu SIRIUS spustia odborníci na východe Slovenska už v septembri.

Projekt SIRIUS bude začlenený do európskeho projektu pre skríning chorôb pečene LIVERSCREEN, na ktorom sa zúčastňujú Španielsko, Taliansko, Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Belgicko, Dánsko, Švajčiarsko a Chorvátsko.

Zdroj: UNLP Košice, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *