Košické nemocnice spojilo memorandum s cieľom lepšej starostlivosti o pacientov

Košice, 12. septembra 2022 – Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice a Nemocnica AGEL Košice-Šaca dnes podpísali Memorandum o partnerstve a vzájomnej spolupráci. Jeho cieľom je vzájomná spolupráca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientom, okrem iného aj v oblasti krízového manažmentu pri mimoriadnych udalostiach.

„Dohodli sme si spoluprácu pri zabezpečení poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov a to podľa dostupných špecializácií. Vychádzať si v ústrety a poskytovať vzájomnú podporu  by sme mali predovšetkým v tých medicínskych  oblastiach, v ktorých sa naše nemocnice vedia vzájomne dopĺňať. Z našej strany budeme veľmi intenzívne spolupracovať s Nemocnicou AGEL Košice-Šaca predovšetkým pri pacientoch s popáleninami, ale aj pri liečbe geriatrických či dlhodobo chorých pacientovUNLP naopak vyjde v ústrety v našich špičkových medicínskych oblastiach, ako sú neurochirurgia, traumatológia, cerebrovaskulárne či endoskopické pracovisko, Transplantačné oddelenie a ďalšie,“ uviedol krátko po podpise memoranda MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH riaditeľ UNLP Košice.

Spolupráca našich zdravotníckych zariadení začala pred náročným obdobím boja s pandémiou COVID-19, ktorá ju ešte viac umocnila. Podpisom memoranda chceme súčinnosť nemocníc prehĺbiť a zároveň rozšíriť o ďalšie oblasti, aby sme v konečnom výsledku dokázali pacientom spoločne poskytovať tú najlepšiu odbornú zdravotnú starostlivosť. Naši špecialisti z Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, ako jedného z dvoch špecializovaných pracovísk v rámci celého Slovenska, budú UNLP nápomocní pri liečbe termických úrazov,“ uviedol generálny riaditeľ Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Pavol Rusnák, MBA.

Obe nemocnice chcú úzko spolupracovať v diagnostickej a konziliárnej výpomoci; pri prekladoch pacientov, ale aj pri organizovaní a realizácii odborných stáží odborníkov v jednotlivých medicínskych odboroch; pri výmene informácií, analýz, skúseností a poznatkov z jednotlivých medicínskych oblastí.

„Priestor vidíme aj pri špeciálnych typoch operačných výkonov,“ hovorí Ľ. Beňa. Ukazovateľom pre možnosti nadštandardnej spolupráce boli aj uplynulé dva pandemické roky. „Naučili nás veľmi úzko spolupracovať a kooperovať pri náročnej starostlivosti o ťažko chorých covidových pacientov. Chceme tieto skúsenosti posunúť na novú profesionálnu úroveň aj v iných medicínskych oblastiach,“ dodal riaditeľ UNLP.

„Spoluprácou našich zariadení pomôžeme skvalitniť vzdelávací proces medikov, budeme mať lepšie pripravených odborníkov do praxe,“ uzatvára Ľ. Beňa.

Riaditelia oboch zdravotníckych zariadení dnes podpísali Memorandum o partnerstve a vzájomnej spolupráci na pôde UNLP na Rastislavovej ulici v Košiciach.

Zdroj: UNLP Košice, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *